• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten

Fake news - Digitalt kørekort

Konceptets formål er:

  • At øge borgernes kompetencer til at vurdere ægtheden af nyhedsindhold og information på digitale platforme.
  • At øge borgernes kritiske bevidsthed og etiske stillingtagen, når de anvender sociale medier.
  • At styrke borgernes evne til at gennemskue digital manipulation.
  • At styrke borgernes forståelse for digitale teknologiers magt i forhold til misinformation.

Hvad:
Konceptet er en kombination af et oplæg af biblioteksmedarbejderen og snak om en række refleksionsspørgsmål.

Målgruppe:
Voksne med digitalt besvær.

Hvor:
Fysisk arrangement på biblioteket. Vælg et lokale med storskærm og mange siddepladser.

Drejebog:
I en præsentationsvideo bliver hele konceptet og Powerpoint-præsentationen gennemgået trin for trin, 40 min.

Hvor længe?
Varigheden er ca. 1 time.

Hvor mange deltagere?
5-30.

Materialer klar til brug:
Det bærende element til konceptet er en Powerpoint-præsentation, der danner rød tråd gennem arrangement, samt indeholder en række eksempler på fake news basereret på digitale teknologier.

Podcast