• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten

Fake news - Dilemmaleg

Titel:
Dilemmaleg – om bibliotekernes indsats mod fake news

Hvorfor:
Formålet er at blive klogere på, hvad deltagerne synes bibliotekets rolle er i en række situationer relateret til misinformation og vidensformidling. Hvor langt skal bibliotekerne gå for at sikre, at den information, vi tilbyder – det være sig i samlingen, til debatarrangementer, på online platforme – er faktatjekket og ikke fx indeholder vildledende informationer om at Mexico ligger i Spanien.

Hvad:
Et aktivt debatarrangement, hvor deltagerne skal tage stilling til en række dilemmaer om fake news i biblioteksregi. Kan fx bruges hvis biblioteket har fået nye (debatvenlige) lokaler, kommunen en ny kulturforvaltning, eller der blandt medarbejderne er brug for en snak om, hvordan biblioteket skal forholde sig til misinformation.

Hvor:
Et lokale på biblioteket, hvor der er plads til at bevæge sig rundt. Det er en god idé, hvis du kan vise dilemmaet på en stor skærm på væggen, så deltagerne hele tiden kan se det.

Afvikler:
Som afvikler af arrangementet skal du være tryg ved at have en mikrofon i hånden, og du skal turde prikke lidt til deltagerne og udfordre de holdninger, de giver udtryk for. Det er desuden en fordel, at du kan betjene skærm og lydudstyr i lokalet.

Målgruppe:
Biblioteksansatte eller voksne brugere med interesse for biblioteksdrift.

Drejebog:
INDEN:
Beslut dig for, om arrangementet er åbent for alle, eller om det fx kun er for dine kolleger. Hvis det er åbent for alle, skal du reklamere ad de kanaler, du almindeligvis bruger for arrangementer (fx lokalavis, sociale medier, hjemmeside, radioindslag, skærme i biblioteket mm.) Book et passende lokale. Gør opmærksom på, at deltagerne ikke skal forberede sig inden.
Som afvikler skal du forberede dig ved at læse dilemmaerne grundigt og overveje for og imod. Hvad synes du selv? Hvad er svagheden i dine argumenter? Det er fint at sætte tingene lidt på spidsen, så kontrasterne kommer frem. Find gerne på flere dilemmaer, hvis du fx vil sætte fokus på en lokal problemstilling. Husk at stille åbne spørgsmål, hvor begge svarmuligheder er en farbar vej, og hvor emnet kan diskuteres på en ordentlig måde.
Når du kender deltagerantallet nogenlunde, bør du overveje, hvor mange dilemmaer det er realistisk at nå igennem.

UNDER:

Byd velkommen og fortæl om arrangementets spilleregler.

  • Deltagerne bliver stillet en række dilemmaer, som de skal tage stilling til. Læs dilemmaet højt fra skærmen, og lad det stå, så deltagerne kan se det hele tiden mens I diskuterer det.
  • Man skal svare enten ja eller nej ved at stille sig til højre eller venstre i lokalet. Man vælger altså den side, man er mest enig med. Når alle har tydeligt markeret deres holdning, stiller moderatoren uddybende, opklarende og måske lidt provokerende spørgsmål.
  • Det er tilladt at flytte sig til den modsatte side, hvis man under argumentationen ændrer mening. At være i tvivl og løbende reflektere over egne argumenter giver en god debat. Men hvis man flytter sig, vil moderator nok spørge ind til bevæggrunden
  • Sørg for at holde den gode tone og lade så mange som muligt komme til orde. Bed deltagerne om at række hånden op, når de ønsker at uddybe. Hvis de samme hele tiden melder sig, kan du bede en anden fra samme side begrunde deres valg.
  • Der er et bestemt antal dilemmaer, vi skal igennem. Tiden er begrænset, og derfor er det ikke sikkert, at alle der ønsker, kan komme til orde i hver ”runde”. Hav respekt for hinanden og giv taletid til de andre.

Hvis det er for besværligt at bevæge sig rundt i lokalet, kan deltagerne angive deres holdning ved håndsoprækning eller at række en grøn/rød seddel i vejret. Er der mange deltagere, kan du inddele dem i to grupper og placere dem i hvert sit rum. Med hjælp fra en kollega kan du på den måde afvikle dilemmaleg for hele gruppen og samtidig sikre, at så mange som muligt bliver hørt.

Få evt. en kollega til at tage noter undervejs, så I har de gode pointer og idéer til senere brug.

Rund arrangementet af med en kort opsummering med de vigtigste/mest indsigtsfulde/overraskende kommentarer. Fortæl, hvad dagens input bliver brugt til (fx en strategi for debatarrangementer, en kommende oprydning i bogsamlingen eller noget helt tredje) eller hvilke tanker, det har sat i gang hos dig.

Sig tak for i dag.

Hvor længe?
30-60 min., afhængigt af deltagerantal og snaksaglighed.

Hvor mange deltagere?
10-30 deltagere.