• Stil dit spørgsmål her
 • Tidligere svar
 • Om Biblioteksvagten

Fake news Holdquiz

Titel:
Fake news - Holdquiz

10 quiz-spørgsmål der skærper opmærksomheden på, hvordan nyheder, satire, mis-, des- og malinformation cirkulerer omkring os, både nu og tidligere.

Hvorfor:
Formålet er få biblioteksbrugere til at quizze - og dermed tale - om, hvordan vi som nyhedsforbrugere ofte bliver vildledt. Også selvom vi forsøger at forholde os kritisk til nyhedsstrømmen.

Spørgsmålene er designet til at give brugerne et smil på læben, vække debat på holdene og til at give deltagerne noget at tænke over.

Hvor:
Fysisk på biblioteket.

Målgruppe:
Den almene voksne biblioteksbruger

Hvad:
Holdquiz med spørgsmål relateret til fake news.

Quiz-spørgsmålene kan fungere som én af kategorierne i en quizaften med flere runder (også kendt som en pubquiz). På Gentofte Bibliotekerne trækker quizaftener fulde huse. Skriv gerne til os, hvis du vil i gang med at lave quizaftener på dit bibliotek og er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an: vangedebibliotek@gentofte.dk

Holdquizzen kan også bruges som en selvstændig quiz på i alt ca. 30 minutter efter et foredrag, i undervisningssammenhæng eller som en del af et kursus.

Afvikler:
En eller to medarbejdere fra biblioteket. Er det en del af en hel quizaften fungerer det bedst at være to, så den ene kan tjekke svararkene, mens den anden gennemgår de korrekte svar med deltagerne.

Drejebog:
INDEN

 • Print talekortene med spørgsmål i A4 og klip dem over på midten. Læs dem grundigt igennem.
 • Print svarark til holdene, skaf kuglepenne og evt. ekstra papir, så holdene kan kan skrive noter undervejs.
 • Skaf en flipover + tuscher (gerne i forskellige farver, hvis der anvendes flere kategorier) til at notere holdnavne og point. Eller brug projektor og hold styr på hold og point via computer.
 • Køb en præmie. Hellere noget sjovt end noget dyrt. Eventuelt en kageperson!

UNDER
Konceptet forklares for quizdeltagerne:

 • Hvert hold vælger et navn. Holdnavnene skrives på flipover/skærm.
 • Svarark uddeles. Hvert hold skriver deres holdnavn på svararket.
 • Quizmasteren læser spørgsmålene op et ad gangen. Ved svarmuligheder bruges a), b) og c). Stavefejl tolereres! Læs højt og tydeligt, gentag evt. svarmuligheder.
 • Svarark samles ind (tjek at der er holdnavn på), når alle ti spørgsmål er læst op.
 • Svarark rettes af én af quizmasterne, mens den anden quizmaster gennemgår spørgsmålene med de rigtige svar (inkl. bonusinfo) for quizdeltagerne. Alternativt retter holdene hinandens svarark.
 • Pointene skrives på tavlen, og der opfordres til klap af hvert hold.

Hvor længe?
Ca 25-30 minutter

Hvor mange deltagere? (min/max)
Hold a ca 3-5 personer. Hvor mange hold afhænger af faciliteterne. Vær opmærksom på, at jo flere hold, jo længere tid tager det for alle deltagerne at høre/forstå spørgsmålene og jo længere tid tager det at registrere point.

Holdquiz - Talekort

Download holdquiz talekort PDF

Holdquiz - Svarark

Download holdquiz svarark PDF