• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten

Biblioteksvagtens historie

Biblioteksvagten startede som 3 folkebibliotekers udviklingsprojekt støttet af den daværende Biblioteksstyrelse tilbage i foråret 1999. Udgangspunktet var den grundlæggende idé, at et samarbejde om at besvare spørgsmål fra borgerne på tværs kommunegrænser vil være til gavn for såvel brugerne som de deltagende biblioteker. 
Hensigten var at demonstrere styrken ved et samarbejde via internettet på tværs af geografisk afstand, og det enkelte bibliotek skulle profitere af alle deltagende bibliotekers input i samarbejdet og dermed blive i stand til at levere slutbrugerne et produkt af meget høj kvalitet - både målt i tilgængelighed og i kvaliteten af svarene - set i forhold det enkelte biblioteks begrænsede ressourceanvendelse.

Websitet gik i luften i oktober 1999, og antallet af deltagende folkebiblioteker steg gradvist fra 3 til nu 54 (juli 2019) folkebiblioteker fordelt over hele landet.

Forskningsbibliotekerne gik med i samarbejdet i 2002, først på forsøgsbasis, men siden januar 2003 har forskningsbibliotekerne været en integreret del af spørgetjenesten.
Pr. 2019 deltager 2 forskningsbiblioteker i en egentlig bemanding af spørgetjenesten/bestyrelsesarbejdet, men en række forskningsbiblioteker stiller sig til rådighed for besvarelse af spørgsmål inden for egne fagområder.

Organisatorisk udvikling
Biblioteksvagtens start som et udviklingsprojekt betød, at spørgetjenesten var forankret i en projektorganisation med en styregruppe og en projektgruppe, og lederne fra de deltagende biblioteker blev indkaldt til et årligt ledermøde.
I takt med at antallet af deltagende biblioteker steg, blev det klart, at der var behov for en ny organisation, og på ledermødet i 2004 blev det besluttet at overgå til en foreningsdannelse, og Foreningen Biblioteksvagten holdt stiftende generalforsamling i november 2004.