Biblioteksvagten

Hvornår får du svar?

Når vi er online, svarer vi hurtigst muligt.

Vi tilstræber, at alle får svar inden for den angivne tidsfrist, og vi bestræber os på at svare inden for 24 timer.