Biblioteksvagten

Hvornår får du svar?

Når vi er online, svarer vi her og nu, hvis det er muligt.

Vi tilstræber, at alle får svar inden for den oplyste tidsfrist, og vi bestræber os på at svare inden for 24 timer.