Biblioteksvagten

Biblioteksvagtens organisation

Den øverste myndighed for Foreningen Biblioteksvagten er den årlige generalforsamling, og i dette forum vælges dels det administrative bibliotek, dels bestyrelsen, som varetager ledelsen af Biblioteksvagten.
Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer: 
1 leder/ledelsesrepræsentant fra det administrerende bibliotek (formanden)
5 ledelsesrepræsentanter fra medlemsbibliotekerne, heraf mindst 2 fra forskningssektoren

Bestyrelsen for Foreningen Biblioteksvagten pr. juli 2018:
Afdelingsleder, proces, Lilian Madsen - lima@kb.dk - Det Kgl. Bibliotek, Aarhus

Overbibliotekar, Maj Rosenstand - mr@aub.aau.dk - Aalborg Universitetsbibliotek

Vicebibliotekschef, Helle Jensen - heje04@frederiksberg.dk - Biblioteket Frederiksberg

Bibliotekschef, Pernille Schaltz - bibpsc@herning.dk - Herning Bibliotekerne (Formand)

Teamleder, Viden og Information, Eva Falkesgaard Hansen - efh@odense.dk - Odense Bibliotekerne

Leder, Service og aktiviteter, Maria Frey Sjøblom - maria.sjoeblom@aalborg.dk - Aalborg Bibliotekerne


Administrerende bibliotek – foreløbig til udgangen af 2018:
Herning Bibliotekerne

Bestyrelsen udpeger projektledelsen og et Advisory Board.


Projektledelsen:

Driftsansvarlig projektleder Vera Daugaard - bibvd@herning.dk - Herning Bibliotekerne

Udviklingsansvarlig projektleder Jeanette Bak Christensen – bibjbc@herning.dk – Herning Bibliotekerne

Webmaster Anders Nielsen - bibani@herning.dk – Herning Bibliotekerne


Advisory Board:

Er under etablering