Biblioteksvagtens organisation

Den øverste myndighed for Foreningen Biblioteksvagten er den årlige generalforsamling, og i dette forum vælges dels det administrative bibliotek, dels bestyrelsen, som varetager ledelsen af Biblioteksvagten.
Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer: 
1 leder/ledelsesrepræsentant fra det administrerende bibliotek (formanden)
5 ledelsesrepræsentanter fra medlemsbibliotekerne, heraf mindst 2 fra forskningsbibliotekssektoren

Bestyrelsen for Foreningen Biblioteksvagten pr. januar 2019:
Afdelingsleder, proces, Lilian Madsen - lima@kb.dk - Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Bibliotkekschef, Maj Rosenstand - mr@aub.aau.dk - Aalborg Universitetsbibliotek
Vicebibliotekschef, Helle Jensen - heje04@frederiksberg.dk - Biblioteket Frederiksberg
Bibliotekschef, Pernille Schaltz - bibpsc@herning.dk - Herning Bibliotekerne (Formand)
Teamleder, Viden og Information, Eva Falkesgaard Hansen - efh@odense.dk - Odense Biblioteker og Borgerservice
Leder, Service og aktiviteter, Maria Frey Sjøblom - maria.sjoeblom@aalborg.dk - Aalborg Bibliotekerne

Bestyrelsen udpeger projektledelsen og et Advisory Board.

Administrerende bibliotek – foreløbig til udgangen af 2020:
Herning Bibliotekerne

Projektledelsen:
Driftsansvarlig projektleder Vera Daugaard - bibvd@herning.dk - Herning Bibliotekerne
Udviklingsansvarlig projektleder Lene Schrøder – bible@herning.dk – Herning Bibliotekerne
Webmaster Anders Nielsen - bibani@herning.dk – Herning Bibliotekerne

Advisory Board:
Sabine Schostag - sas@kb.dk - Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Gitte Bach Marcussen - giba@bib.sdu.dk - Syddansk Universitetsbibliotek
Tina Woge Nielsen - twn@esbjergkommune.dk - Esbjerg Kommunes Biblioteker
John R. Holm Olsen - holm@lolland.dk - Lolland Bibliotekerne
Gitte Hansen - gh@randersbib.dk - Randers Bibliotek
Lisbeth Roed - lr@vejlebib.dk - Vejle Bibliotekerne
+ de 2 projektledere