• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten

Fake news - Samtalesalon

Titel:
Samtalesalon om mis-, dis-, og malinformation

Hvorfor:
Samtalesalonen skaber et rum for en samtale, der giver energi og skaber refleksion. Når vi taler med mennesker, vi ikke kender, får vi nye perspektiver på tingene. Vi får indsigt i andre menneskers liv og holdninger.
Med dette koncept kan man sætte mis-, dis-, og malinformation på dagsordenen til et aktuelt arrangement.

Hvor:
I kombination med et fysisk arrangement på biblioteket, f.eks. et foredrag.

Målgruppe:
Voksne biblioteksbrugere.

Hvad:
Samtalesalonen er et koncept skabt af Andreas Lloyd og Nadja Pass. Det er et samlingspunkt for mennesker, der gerne vil snakke med andre mennesker på en ny måde. Salonerne skaber dybe samtaler mellem mennesker. Her fokuserer vi på mis-, dis-, og malinformation, men en samtalesalon kan handle om alle slags emner. Samtalen er struktureret og styres af en vært, der har til opgave at samle og blande folk, lave samtalemenuer og styre slagets gang rent praktisk. Der er ikke noget rigtigt eller forkert resultat i en samtalesalon – det handler om at mødes, tale med andre mennesker og dermed få ny indsigt med hjem.

Hvordan holder du en samtalesalon?
Vær en god vært. En samtalesalon behøver en engageret vært. Du byder velkommen, introducerer samtaleformen, præsenterer dagens emne og sørger for, at alle får en samtalepartner.

Gode rammer:
Du kan holde en samtalesalon alle steder – på biblioteket, på en café, i parken eller måske bare hjemme i din egen stue. Sørg for, at deltagerne sidder på en måde, så det er nemt at se hinanden, og at der ikke er for mange forstyrrende lyde i baggrunden.

Samtalemenuer:
Samtalemenuerne er de spørgsmål som deltagerne skal snakke om. De kaldes menuer, for ligesom på en restaurant må du gerne bare vælge én ting på menukortet at snakke om, hvis kun et af spørgsmålene taler til dig. Under ”materialer” finder du tre menuer á tre spørgsmål.

Gruppeinddeling:
Kan gøres på mange forskellige måder. F.eks. kan du stille alle deltagerne på en række efter højde/fødselsdato etc. og derefter dele dem ind i grupper. Du kan også bare bede hver anden deltager om at rykke til højre.
Se samtalesaloner.dk for flere øvelser, her kan du også få inspiration til spørgsmålene.

Tid:
En samtalesalon varer omkring en times tid. 12-13 minutter pr. menu plus opstart, afslutning og gruppedannelse. Hvis tiden er knap, eller du afholder samtalesalon efter et foredrag, kan du evt. nøjes med at præsentere én menu i stedet for tre.

Deltagere:
Min. fire deltagere. Maksimalt 35 deltagere, men dette varierer alt efter hvor mange værter, der er med til at styre samtalesalonen.

Drejebog:
FØR:
Du kan med fordel planlægge en samtalesalon om dis-, mis-, eller malinformation efter et biblioteksarrangement om et aktuelt emne. Du skal udfylde den midterste menu med spørgsmål som passer til aftenens oplæg. Husk at printe menuer.

UNDER:
Det er vigtigt, at der er en hyggelig stemning til en samtalesalon. Det kan gøres ved f.eks. at servere kaffe eller kage.

  1. Start samtalesalonen med at forklare, hvad en samtalesalon er: Fortæl gerne lidt om emnet for salonen, i dette tilfælde mis-, dis-, eller malinformation, og at det handler om fokus på den gode samtale. Det er ikke meningen, at deltagerne skal blive enige, og de skal ikke præsentere deres svar efterfølgende.
  2. Nu sætter du deltagerne sammen i grupper á 2-3 personer alt efter deltagerantal.
  3. Herefter uddeler du første menu til grupperne og de får 12-13 minutter til at snakke sammen i grupperne. Din opgave som vært er at gå rundt mellem deltagerne og sikre, at den gode samtale kører. Hjælp gerne deltagerne videre ved at stille uddybende spørgsmål, hvis de er gået i stå.
  4. Når tiden er gået, kan du bruge en klokke eller andet til at gøre opmærksom på, at første samtale er slut.
  5. Herefter gentages punkt 2-4 i nye grupper med menu 2 og derefter igen med menu 3.
  6. Når I har været alle menuerne igennem, laver du som vært en opsamling. Du kan spørge deltagerne, hvordan det har været at være med. Om der var nogen spørgsmål, der var ekstra svære? Om der var nogen, der blev optaget af et bestemt emne?
  7. Du slutter af med at sige pænt farvel og tak og hilser alle deltagerne enkeltvist farvel/på gensyn.

Materialer klar til brug:
Samtalemenu i printvenlig udgave, hvor du kan indsætte spørgsmål, der passer til aftenens arrangement eller et aktuelt tema.

Samtalemenu

Download PDF