• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hæfte om pjoning - en gammel hækleteknik

Spørgsmål

Er det muligt at skaffe; til låns, denne bog:
Pjoning. Museumshåndværkerne BA. Veveriet. Norsk Folkemuseum.

Jeg har forsøgt at finde bogen til køb, men det er ikke lykkedes for mig.

 

 

Svar

Jeg har i den norske biblioteksdatabase Bibsys kunnet verificere en udgivelse på 8 sider med titlen "Pjoning" udgivet af Museumshåndverkerne i 200? (konkret årstal tilsyneladende ikke kendt), men bogen er ikke anskaffet af noget dansk bibliotek, og jeg kunne heller ikke umiddelbart lokalisere titlen til et norsk bibliotek.

Jeg kan se titlen vist/nævnt på en underside af websitet
https://museumshandverkerne.no/

Nemlig på undersiden om den gamle hækletekning pjoning - se dette link:
https://museumshandverkerne.no/?page_id=3419

Her nævnes et par "pjonekroker" og et starthefte - og det må være startheftet, du er interesseret i.

Der henvises til Museumshåndverkernes prisliste - og her kan jeg under afsnittet om pjoning se omtalt dette "Starthefte" til en pris af 30 kr. - og det er vel at mærke norske kroner, så lige omkring 20 danske kroner. Jeg kan se, at der ved bestilling tillægges et ekspeditionsgebyr på 60 kr. så alt i alt bliver prisen for heftet knap 60 danske kroner.

Du finder prislisten her:
https://museumshandverkerne.no/?page_id=3545 

og du skal scrolle et godt stykke ned for at finde afsnittet om pjoning...

Se nærmere om bestilling ved Museumshåndverkerne:
https://museumshandverkerne.no/?page_id=3548

Den konkrete bestilling kan du sende på denne mailadresse:
veveriet@gmail.com

26-04-2023

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive