Tidligere svar

Det danske sprogs udvikling i de sidste 50 år

Spørgsmål

Vi mangler noget litteratur om det danske sprogs udvikling gennem de sidste 50 år til en projektopgave i 9. klasse.

Svar

89.61 Karker, Allan: Dansk i tusind år : et omrids af sprogets historie[Kbh.] : C.A. Reitzel, 2001. - 282 sider : ill.. - (Modersmål-Selskabets årbog ; 1993)

89.6 Skøtt Andersen, Erik: Sprogets redskabsskur [Kbh.] : Dansklærerforeningen, 2006. - 126 sider : ill

89.63 Jarvad, Pia: Nye ord : ordbog over nye ord i dansk 1955-1998 [Kbh.] : Gyldendal, 1999. - 1084 sider. - (Gyldendals røde ordbøger)

http://www.faktalink.dk/ (søg på sprogpolitik).gratis adgang fra biblioteket

http://korpus.dsl.dk/korpus2000/indgang.php er en side der omhandler dansk sprog omkring årtusindskiftet - her kan man slå op på enkelte ord og se den seneste udvikling.

(http://da.wikipedia.org/wiki/Rigsdansk) hvor der er lidt at hente.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage