• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Gørding Vemb Bur sognes stiftstilhørsforhold

Spørgsmål

Gørding Vemb Bur sogn har skiftet stift to gange mellem Ribe og Viborg. Hvornår er det sket?

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar

"Gørding - Vemb - Bur" er navnet på et pastorat, ikke navnet på et sogn. - Pastoratet består af de 3 små sogne:
Gørding Sogn - sognenummer 8827
Vemb Sogn - sognenummer 8828
Bur Sogn - sognenummer 8829
I dag tilhører alle 3 sogne Ringkøbing Provsti i Ribe Stift - og alle 3 sogne er en del af Holstebro Kommune i Region Midtjylland. 


Kilde til disse oplysninger er hjemmesiden Sogn.dk -https://sogn.dk/

I bogen Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, bd. 1: Atlasbind, 1985 – kan jeg se, at de 3 sogne tilbage i 1600-1700 (kort over den gejstlige administration dateret 1656, 1770, 1854) også var en del af Ribe Stift, men at de 3 sogne i  1924  (kort over den gejstlige administration dateret 1924) er en del af Viborg Stift. 
På side 119 i Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, bd. 2: Tekstbind, 1985 oplyses det, at der i november 1922 sker en række ændringer i grænserne mellem de gamle jyske stifter:
"Ved en række kongelige anordninger af 15/11 1922 sker der ganske omfattende ændringer af den hidtidige stiftsinddeling. Sjællands stift blev opdelt i Københavns og Roskilde stift, og grænsen mellem de gamle 4 jyske stifter blev ændret i del..."

Jeg har efterfølgende fundet frem til "Anordning angaaende Oprettelse af Haderslev Stift og Omlægning af Grænserne for de øvrige jydske Stifter" - Anordning nr. 480 af 15. november 1922.
I § 7 i denne anordning står følgende:
"Viborg Stift modtager Hammerum Herred, Hjerm og Ginding Herreder samt Skodborg og Vandfund Herreder fra Ribe Stift og afgiver Fleskum og Hornum Herreder samt Hindsted og Hellum Herreder til Aalborg Stift." 

Gørding, Vemb og Bur sogne er en del af Hjerm Herred - som altså overføres til Viborg Stift.
I § 10 i denne anordning står, at ændringerne træder i kraft 1. december 1922...
Pr. 1. december 1922 er sognene Gørding, Vemb og Bur altså en del af Viborg Stift.

På side 123 i Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, bd. 2: Tekstbind, 1985 oplyses det at:
"Kirkeministeriet har siden 1970 søgt at tilpasse den kirkelige inddeling til den kommunale.... En oversigt over de kirkelige ændringer i perioden 1/5-1967 - 30/11 1974 findes i Statistisk Tabelværk 1975 nr. II...."

På side 277 i nævnte værk:  Folke- og Boligtællingen 9. november 1970 (Statistisk Tabelværk, 1975 nr. II) ses følgende oplysning:
"1/4 1972 blev Gørding, Vemb og Bur sogne, Holstebro provsti, Viborg stift, overført til Ulfborg og Hind Herreders provsti, Ribe stift."

Pr. 1. april 1972 er Gørding, Vemb og Bur sogne igen en del af Ribe stift - i dag som en del af Ringkøbing provsti.


 

23-06-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive