• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Dødsfald foranlediget af farlige danske dyr

Spørgsmål

Hvilket dansk dyr har slået flest mennesker ihjel

Svar

Tallene for omkomne i perioden 1994 - 2001 er:

Hundebid: 4
Andre pattedyr: 13 (heraf er størstedelen formodentlig heste, i alle tilfælde hvad angår dødsfald blandt børn)
Insektstik: 5 ( fra "ikke giftige" insekter)
Insektstik: 15 (fra giftige insekter som gedehamse, bier ...)
Slanger: 1 (ikke oplyst hvilken slange)

Tallene er oplyst af Statens Institut for Folkesundhed

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive