Tidligere svar

At skyde efter en papegøje på en træpind

Spørgsmål

Kære biblioteksvagt

Hvorfor skyder man efter en papegøje på en træpind, når Skydeselskabet i Helsingør

ved deres årlige skydning skal finde en ny fuglekonge?

Skydeselskabet kan ikke hjælpe mig med mit spørgsmål.

Jeg har en erindring om, at Kenno Pedersen, tidligere museumschef for Helsingør kommunes museer,

har skrevet om papegøjen et sted. Men hvor?

Jeg håber og tror, at biblioteksvagten kan hjælpe.

Mange hilsner

Pernille Helsted

Svar

Det er en gammel tradition, "at skyde papegøjen" som du kan læse mere om nedenunder. Der står bl.a. :

"Fugleskydning

Lad os begynde med fugleskydningen, da denne foreteelse kan spores længst tilbage, nærmere betegnet til 1200-tallets Frankrig. Her holdt johannitermunkene i Aix-enProvence i 1272 fugleskydning for byens ungdom i anledning af, at kong Ludvig den Helliges korsriddere var kommet tilbage fra det Hellige Land. Også kongen af Melorca holdt på samme tid fugleskydning i Mont- pellier, og få år senere lod hertug Boleslav et broderskab i Schlesien rejse en stang med en fugl, som skulle skydes ned. Denne, må man gå ud fra, festlige tradition bredte sig fra Frankrig over Tyskland og Nederlandene til Baltikum og Skandinavien, og overalt går de samme elementer igen; nemlig nedskyd- ning af en fugl på en stang.1

Ser man endnu længere tilbage, kan traditionen have sit udspring i det muslimske Spanien, hvor maurerne allerede i 900-tallet skød til måls efter en babhaga – en fuglefigur, opstillet på en høj stang. Babhaga blev så til papagayo på spansk.

I Danmark omtales i 1346 i et testamente fra Lund en ”Ingemann, kaldet Fuglekonge” og i 1431 dannes ”Guds Legemes Lav” (i daglig tale Papegøjelauget) i Ålborg, i hvis skrå (vedtægter) papegøjekongens pligter og rettigheder omtales."

OG

"

Ikke alle havde mulighed for at skyde papegøjen. I Danmark fik kun ét laug eller gilde

i byerne privilegium til at afholde papegøje- skydning. Det har sandsynligvis været lauget med de mest fornemme medlemmer, der således kunne vise deres formåen over for stadens mere jævne borgere. Med andre ord: Vise, hvem der havde skudt papegøjen!

I Danmark var fugleskydning en fornøjelig og repræsentativ beskæftigelse for de få, men uden den store militære betydning, for i Danmark var byerne kongens, og deres forsvar således en sag for kongen. Helt så nemt slap de ikke i de mange selvstændige tyske bystater, hvor borgerne selv skulle forsvare byen og dens selvstændighed med våben. Fugleskydning var her en måde at vedligeholde borgernes skydefærdigheder.

Papegøjeskydningen var således en populær beskæftigelse i middelalderen, og fortsatte

under mere repræsentative former gennem hele renæssancen – blot nu med de endnu mere træfsikre bøsser som det foretrukne våben. "

 

Læs mere her:

https://www.vestmuseum.dk/Files//Filer/Kalundborg%20Museum/gl_artikler/SkydePapegojen.pdf

 

 

21-10-2019

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive