Tidligere svar

Truet gul rovflue

Spørgsmål

Hvorfor er den gule rovflue
truet i Danmark.

Svar

Der ligger en masse informationer i den base som hedder www.danske-dyr.dk. Den kan man få adgang til via skoler eller biblioteker. Man kan også bruge den hjemmefra hvis man har en pinkode fra biblioteket.
Fluen er på den danske rødliste som er en liste over truede dyr i danmark. På den liste er der forskellige kategorier og denne er sårbar:
Sårbar (VU, vulnerable)
Sårbare dyr klarer sig egentlig meget godt, men der er fare for at de uddør, hvis der ikke passes godt på deres levesteder. Der kan godt være mange individer af et dyr et bestemt sted i Danmark, men de er alligevel sårbare, fordi de kun findes få steder her i landet.

Som med mange andre truede dyr skyldes det altså at deres levesteder forsvinder.

Det er skov- og naturstyrelsen som laver listen. www.skovognatur.dk/

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage