• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Sjælland, Lolland: betydning

Spørgsmål

Kan I venligst fortælle mig hvorfra navnet "sjælland" stammer, og hvad det betyder. Og mens vi nu er ved det: Hvad betyder Lolland?

Svar

Sjælland stammer fra omkring 950 og hed oprindeligt Selund. Det er dannet af de gammeldanske ord enten Sial=fure, indkæring eller (dyret=) sæl og med afledningsendelsen -und= hvilket vil sige forsynet med, rig på.
Dvs. enten den sælrige fjord (Roskilde Fjord) eller den, der er rig på indskæringer og fjorde.

Lolland stammer fra 800-tallet, hvor det på oldengelsk hed Læland. Fra 1231 hed det Laland, hvilket betyder: la= rende ved kysten og land=landområde -
dvs. det land, hvor der er render ved kysten

Kilder: Den store danske encyclopædi samt Etymologisk ordbog

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive