• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

kongelig consession

Spørgsmål

Hvor finder jeg kongelig consession dateret Kbh 26. juni 1810. Det drejer sig formodentlig om en hjemmevielse, og har fundet cionsessionen omtalt i kirkebog.

Svar

Jeg har nu forhørt mig i Rigasrkivet (som nu også omfatter de tidligere landsarkiver) vedr. dit spørgsmål om, hvordan man kan finde consessioner.

Her svarer Rigsarkivet at de jævnligt modtager  forespørgsler om kongebreve og andre dokumenter vedr. tilladelse til vielser under særlige forhold. Det vurderes, at man vil kunne finde lidt – måske dog blot en kort notits – i arkiverne fra de myndigheder, der har ekspederet sagen, især Danske Kancelli (forgængeren for Indenrigs-, Justits- og Kirkeministeriet m.m.) og det amt, hvor personerne, der fik koncessionen, har boet. Selv om nogle af de relevante arkivalier nu er indscannet (mens andre kun kan studeres på en læsesal), kan det tage en del tid at finde frem til en sådan koncession.

Navnet på den der fik koncessionen vil selvfølgelig være en stor hjælp ved en sådan søgning, men man skal givetvis søge i flere protokoller.

For kongebreves vedkommende blev de til gengæld i sin tid kun udstedt i ét eksemplar, nemlig til dem, det vedrørte. Så hvis der overhovedet er spor efter tilladelsen i Rigsarkivets samlinger, vil det være i form af notitser i arkiverne fra de myndigheder, der håndterede forespørgslen.

Dette er så langt vi har kunne komme på et svar i Biblioteksvagten, jeg håber du kan bruge det til noget i din videre søgen.

 

 

28-08-2023

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive