Tidligere svar

Folkeregisteret, adgang til oplysninger

Spørgsmål

Kan få oplysninger om personer ved hjælp af folkeregisteret?

Svar

I et vist omfang er det muligt at hente oplysninger fra Folkeregisteret (CPR-registeret).
Hvis du gå ind på Folkeregisterets hjemmeside, er der en beskrivelse af hvilke muligheder der er for at hente oplysninger,
http://www.cpr.dk/cpr/site.aspx?p=18&t=visartikel&Articleid=4117
http://www.cpr.dk/cpr/site.aspx?p=154&ArticleID=4111

Selve lovgrundlaget for Det Centrale Personregister findes i Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister (LBK nr 1134 af 20/11/2006), se
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2006/0113429.htm

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er mandag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage