Tidligere svar

piratfisk

Spørgsmål

hvordan parer piratfisk sig?
- og hvor meget kan disse usle dyr egentlig spise?

Svar

Det kan være svært at svare på hvor meget de kan spise, men her er lidt om hvordan de jager:
Rød piratfisk æder fisk, smådyr og ådsler

De benytter sig af tre forskellige jagtmetoder.

Den røde piratfisk er overvejende en rovfisk. Dens spisekort er stort og kan blandt andet bestå af fisk i forskellige størrelser, insekter og snegle. Den æder også ådsler eller større dyr, som er faldet i floden, og arten er dermed en af flodernes skraldemænd. Rød piratfisk æder desuden planter, hvilket måske er overraskende. Man mener, at indtagelsen af planteføde giver fisken et vitamintilskud.

Der er forskel på, hvad ungerne og de gamle fisk æder. Ungerne æder mest voksne insekter og deres larver, fiskeskæl og finner fra fisk, mens de voksne piratfisk mest æder kød.

Rød piratfisk bruger flere slags jagtmetoder, og som regel jager de i flok. Ved lurejagten gemmer flokken sig blandt undervandsplanter, og når en fisk eller et andet bytte kommer forbi, går de til angreb. Måske får de kun hevet nogle lunser af fisken, men er fisken ikke for stor, bliver den ædt.

En anden jagtmetode er forfølgelsesjagten. Her svømmer flokken efter en forbipasserende fisk og forfølger den, indtil den er indkredset.

Endelig er der søgejagten. Her leder den enkelte piratfisk efter insekter, snegle og lignende, som den samler op fra vandoverfladen eller fra flodbunden

Rød piratfisk har yngelpleje

Klækningen af æggene tager kun få dage.

Ynglesæsonen falder normalt sammen med regntiden. Inden parringen finder sted, udfører han og hun et parringsforspil, hvor de svømmer i ring, mens deres bugsider rører hinanden.

Selve gydningen finder sted i vandet. Her gyder hunnen sine æg, hvorefter hannen sprøjter sin sæd ud omkring æggene. Æggene er klæbrige og sætter sig fast på vandplanter. Når mange piratfisk gyder på samme tid, er det enorme mængder af æg, det drejer sig om. Æggene er rødlige og lyser op i alt det grønne.

Men ynglesæsonen er endnu ikke slut for den røde piratfisk. Æggene bliver bevogtet i klækningsperioden, og alle andre fisk, som kommer i nærheden, bliver angrebet og jaget væk. Æggene bliver også passet og plejet inden klækningen. Ubefrugtede æg bliver ædt, og æggene bliver holdt rene, så der ikke lægger sig smuds på dem.

Efter 3-8 dage klækkes æggene. Ungerne svømmer ikke straks frit omkring, men bliver holdt i en slags børnehave, hvor de bliver beskyttet. Efter nogle dage forlader ungerne børnehaven, og fra nu af bliver de ikke mere bevogtet af de voksne fisk. På dette tidspunkt æder den voksne røde piratfisk lige så gerne en af sine egne unger som et hvilket som helst andet bytte. Langt de fleste unger går da også til grunde.

Rød piratfisk bliver 7-10 år i naturen

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
KirstenAssensBibliotekerne