Tidligere svar

Titel af Christian Thagaard

Spørgsmål

Bog udgivet i 1965.

Mænd og mod af Christian Thagaard

Svar

Der er ikke tale om en bog, men om en artikel "Mænd og mod" af Chr. Thagaard.

Artiklen er trykt på side 137-141 i årgang 1965 af årbogen Vendsysselske Aarbøger

Artioklen kan bestilles hjem via databasen bibliotek.dk - se dette link:

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870978-tsart%3A79238325

 

 

25-11-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive