• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hvilke biblioteker er ikke registreret i bibliotek.dk

Spørgsmål

Hvilke biblioteker er ikke registreret i bibliotek.dk, fx institutbiblioteker, Dronningens Håndbibliotek mv.?

Svar

Der findes mig bekendt ingen registrant over biblioteker som ikke indgår i lånersamarbejdet - der er flere grader af utilgængelighed for biblioteker, nogle biblioteker er måske ligefrem hemmelige, således kunne f.eks. PET eller Novo godt have et bibliotek.

Traditionelt opdeler vi bibliotekssektoren i folkebiblioteker og forskningsbiblioteker, hvor folkebiblioteker er helt åbne kulturinstitutioner for den brede befolkning og forskningsbiblioteker rummer en bred vifte af mere eller mindre lukkede biblioteker, for kredse af mere eller mindre professionelle brugere.

95% af danmarks offentlige biblioteker, samarbejder om at låne bøger ud. Alle biblioteker som på den ene side ønsker at låne deres bøger ud og på den anden side ønsker at kunne bestille bøger fra andre biblioteker til deres lånere deltager i lånersamarbejdet og er registreret i bibliotek.dk.

De private biblioteker som Dronningens håndbibliotek eller Dansk Veteranbil Klub har en samling der kan ses på stedet og måske bestilles til gennemlæsning på et lokalt folkebibliotek, og nogle af disse kan så findes i bibliotek.dk, og andre ikke, hvilket må være et spørgsmål om hvorvidt de synes det er besværet værd at indgå i lånersamarbejdet eller ej. Og så er der alle de private biblioteker som også er firmabiblioteker, som traditionelt er helt lukkede, undtagen måske lige Ny Carlsbergs bibliotek, som er åbent for publikum.
Og så er der f.eks. Nota, som er bibliotek for synshandicappede, du kan finde dem i bibliotek.dk selv om de kun låner ud til ordblinde og folk med synshandicap. Og der er også flere universitets og institutionsbiblioteker som du kan finde materialer fra på bibliotek.dk, men ikke kan låne fra, hvis ikke du er tilmeldt et studie ved pågældende institution.

29-02-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive