Tidligere svar

Cuba - i eller på?

Spørgsmål

Mit sprøgsmål drejer sig om en stavemåde, så jeg ved slet ikke om I er det rigtige sted at søge svar?

Men hedder det i Cuba eller på Cuba?
Cuba er jo en ø, så måske det er "på", men omvendt så er Grønland jo tilsvarende en ø, hvor man betegner det som "i"...

Svar

Når det gælder sproglige variationer er Dansk Sprognævn "højesteret" i Danmark. Heldigvis har de behandlet netop dit spørgsmål - læs herunder hvad de skrev.

Tekst 1:
Spørgsmål: Hedder det på Grønland eller i Grønland? Og hvad med Island?

Svar: Både på Grønland/Island og i Grønland/Island er korrekte. Det traditionelle er at bruge på Island/Grønland da der er tale om øer, og denne formulering er nok den naturligste for de fleste danskere. Der er imidlertid nogle sprogbrugere der mener at man viser mest respekt over for Grønland og Island ved at bruge i fordi man på denne måde sprogligt anerkender at de to øer er selvstændige områder.

Tekst 2:
Om konkurrencen mellem i og på
Af Vibeke Sandersen
Et af de mest foranderlige træk i sprogbrugen er brugen af præposition. I en periode kan en bestemt præposition trænge sig på overalt og blive en slags universalpræposition, men den klassiske situation er at der på bestemte brugsområder er konkurrence mellem to præpositoner. I mange, mange år har der således været konkurrence mellem i og på, dels i forbindelse med stednavne, dels efterhånden også på andre områder, og Dansk Sprognævn har fået og får stadig adskillige spørgsmål om disse forhold. Denne artikel er både i sit valg af eksempler og med hensyn til konklusioner et forsøg på at sammenfatte hvad Sprognævnet har sagt om spørgsmålet.

På Fyn, i Jylland
I dag er ingen i tvivl om at det hedder på Fyn, men det er en kendsgerning at for en halvandet hundrede år siden hed det i Fyen - for nu helt igennem at bruge datidens ortografiske form, som fx H.C. Andersen bruger. Hovedreglen for sprogbrugen i dag er at man bruger i foran navne på stater og større geografiske områder, mens man bruger på foran navne på mindre øer og halvøer. Det hedder derfor på Fyn, på Sjælland, på Anholt, på Endelave, på Djursland og på Mors, men i Thy, i Vendsyssel, i Jylland, i Europa og i Australien, som jo nok er omgivet af vand på alle sider og i den forstand er en ø, men også er en hel verdensdel ligesom Asien og Europa.

Regler i konflikt
Traditionelt hedder det på Cuba, men i Italien. Begge er henholdsvis ø og halvø, men også stater. I det første tilfælde har den geografiske status bestemt sprogbrugen, i det andet den politiske. I dag gør man dog nok klogest i at skrive i Cuba. Det er politisk korrekt, Cuba er jo en selvstændig stat. Det er der flere eksempler på; det hed på Cypern, i dag bedst i Cypern, ligesom det hedder i Japan og i Korea. Men så sent som i 1993 skrev Erik Hansen at det endnu hed på New Zeeland og på Cypern.
For os danskere er Grønland og Island et særligt problem. For en traditionel dansk sprogfølelse bestemmer den geografiske status at det skal hedde på Grønland og på Island. Men den politiske status med hjemmestyre i Grønland og ophør af personalunionen mellem Danmark og Island i 1940'erne har bevirket et ønske om også sprogligt at markere disse områders selvstændighed. Derfor siger og skriver vi ofte i Grønland og i Island. Det hedder dog - endnu - på Færøerne.

Begge tekster er fra Dansk Sprognævns hjemmeside:
http://www.dsn.dk/
http://www.dsn.dk/nfs/2006-1.html#paa

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er tirsdag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage