• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Bibliotekarers kønsfordeling

Spørgsmål

Hvad er bibliotikarernes kønsfordeling i danske folkebiblioteker?

Svar

I denne publikation bliver det på s.9 opgjort til at være ca. 25% mænd og 75% kvinder, under henvisning af at sådan er kønsfordelingen blandt medlemskredsen på bibliotekarforbundet på det givne tidspunkt.

https://kulturoginformation.dk/media/20776/personalepolitiskundersoegelseaffolkebibliotekarersarbejd...

 

Bibliotekarfaget er derfor også defineret som et kvindefag:

https://menneskeret.dk/udgivelser/tjenestemandsreform

31-05-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive