• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Statistik af brugen af kommunikationshjælpemidler

Spørgsmål

Hej
Er der et sted hvor jeg kan finde statestik over hvor mange, der bruger kommunikationshjælpemidler i Danmark? Evt. en incidens eller en prævalens.

Svar

Danmarks Statistik (http://www.danmarksstatistik.dk/) udgiver løbende statistikker om det danske samfund. Du skriver ikke, hvilke informations- og kommunikationshjælpemidler som du tænker på, men det kunne sikkert være relevant for dig at se nærmere på de statistikker, der er at finde vedr. befolkningens brug af internet: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280.

Derudover finder du også statistikker på IT- og telestyrelsens hjemmeside, bl.a. telestatistik og it- og telestatistik: http://www.itst.dk/statistik, og under publikationer kan du bl.a. finde en rapport fra 2007 om borgernes IKT-færdigheder i Danmark: http://www.itst.dk/e-laering-og-it-faerdigheder/publikationer/borgernes-ikt-ferdigheder-i-danmark.

For at kunne give dig et fyldestgørende svar, har vi sendt dit spørgsmål videre til Statsbibliotekets fagspecialist for massemedier og kommunikation og vender tilbage med svar hurtigst muligt.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive