• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Tiltaleformen "du"

Spørgsmål

Hvornår slog tiltaleformen "du" igennem i Danmark. Jeg mener det var omkring 1968, men har ikke fundet skriftligt belæg.

Svar

Analyseinstituttet Taylor Nelson Sofres (også kendt som Gallup) har i 1972 publiceret interviewundersøgelser fra 1955, 1969, 1971 og 1972:

http://www.research.dk/page.aspx?pageid=517

Herfra citeres følgende bemærkning: "Udviklingen går stærkt og fortsætter udviklingen med samme fart, er det ensbetydende med, at praktisk talt hele befolkningen går ind for “du” inden udgangen af 70’erne, og det må antages at praksis ikke vil være langt efter.

Tiltaleformen tegner et klart mønster i befolkningen.
De befolkningsgrupper, der går “foran”, er befolkningen på landet, de unge, mændene og arbejderklassen, medens specielt de højst uddannende og de såkaldte højere funktionærer er de mest tilbageholdende, men også i disse grupper, sår udviklingen i retning af “du”-formen, selvom udviklingen for de sidste gruppers vedkommende endnu går langsomt, idet disse sandsynligvis vil udgøre den sidste bastion."

I dag bruger selv offentlige myndigheder som oftest formen "du", fx skriver Beredskabsstyrelsen: "Tiltaleformen "De" bruges kun i særlige sammenhænge, f.eks. ved tiltale af ældre mennesker, man ikke kender" og Aalborg Sygehus' personalepolitik: "På Aalborg Sygehus benyttes som hovedregel tiltaleformen ”du” – dog skal man respektere patienters ønske og forventning om anvendelse af ”De”-formen. ..."
Jeg har selv bemærket, at i skrivelser fra advokater og i andre juridiske sammenhænge benyttes formen "De" stadig til alle uanset alder, også selvom formen "du" bruges mundtligt.

Der eksisterer særlige regler for tiltale af kongelige personer, ligesom folketingsmedlemmer på talerstolen undgår direkte tiltale. Citat fra Wikipedia (http://da.wikipedia.org/wiki/Folketinget):
"Tiltaleformen blev for år tilbage ændret. Tidligere blev folketingsmedlemmet tituleret "det højt ærede medlem" efterfulgt af hr., fru eller frøken, men i dag er det blot hr. eller fru - også om kvindelige folketingsmedlemmer, der er ugifte. Bruger et folketingsmedlem direkte tale, skrider formanden ind og kan i sidste instans fratage medlemmet ordet. Ministre tituleres med deres titel, f.eks. "statsministeren" eller blot "ministeren"."

Tilføjelse:
I Nyt fra Sprognævnet, 2008 fra den 3. september kan læses artiklen: Om du i betydningen 'man'. Af Torben Juel Jensen. http://www.dsn.dk/nfs/2008-3.htm - Dækker sprogiagtagelser fra perioden 1978-2007.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive