• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Statens Smørmærketilsyn

Spørgsmål

I 1939 var der noget der hed Statens Smørmærketilsyn. Der findes mange breve der var påtrykt "Styrelses" navn og adresse og sendt til denne.
Mine spørgsmål:
HVEM skulle indrapportere og HVAD skulle der indrapporteres samt HVOR længe eksisterede "Styrelsen"
På internettet har jeg, ud over navn og adresse, ikke kunne finde oplysninger, ligesom jeg heller ikke kan finde svar i min bogsamling på over 200 bind fra anden verdenskrig.
Kan i på biblioteksvagten hjælpe?

Svar

Spændende spørgsmål :-)
Jeg har fundet følgende digitaliserede bog, som forhåbentlig svarer på dine spørgsmål: "RIGSARKIVETOG HJÆLPEMIDLERNE TIL DETS BENYTTELSE II 1848-1990 3. bind DIREKTORATER og STYRELSER M.M. Offentlige arbejder: Kommunikation. Landbrug. Fiskeri. Industri, handel og næring. Søfart. Energi. Sociale forhold . Arbejdsmarkedsforhold
På bogens side 1199-1203 finder du bl.a. følgende oplysninger: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/12/Guide-II-3-komp.pdf

Statens Smørmærketilsyn 1911-76 1091
l henhold til lov 129 af 12.4.1911 om handel med smør og fremmede
landbrugsprodukter kunne mejerier, der var under den af
loven foreskrevne kontrolordning, benytte et "fællesmærke ', lurmærket,
til angivelse af, at smørret var dansk frem sillet, pasteurieret til 80 grader Celcius og med et vandindhold på ikke over 16%. Salget af og kontrollen med mejerierne anvendelse af lurmærkede emballagedele, kontrolsedler m . var integreret i Smør- og Margarinekontrollens virksomhed.

Smør- og Margarinekontrollen 1888-1925
Smør-, Margarine- og Ostekontrollen 1925-32
Statskontrollen med Smør og Æg m.m. 1932-47
Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg 1947-

27-12-2016

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive