• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Domme vedrørende mandatsvig

Spørgsmål

Findes der nogen steder hvor man kan finde stadfæstede domme for mandatsvig?

Svar

Jeg vil foreslå at du kigger nærmere på nedenstående links:

http://www.domstol.dk/Seachpage/Pages/default.aspx?k=mandatsvig

http://www.patientskadeankenaevnet.dk/Afgoerelser_og_domme/AfgoerelserListe.aspx

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=390051

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1739452

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive