• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Tjenestemandspension

Spørgsmål

De sygeplejersker og bioanalytikere, der blev uddannet omkring år 1970, blev de ansat med tjenestemandspension?
Og hvornår blev tjenestemanspensionen ophævet?

Svar

Rigtig spændende spørgsmål, beklager hvis du får et lidt sent svar. Jeg skulle grave en hel del for at finde det, til trods for at jeg selv er relativt godt inde i overenskomstforhandlingshistorie, men der er nogle markante forskelle på sygeplejersker og bibliotekarer der.

Det er sværere at finde konkrete data om bioanalytikere i forhold til sygeplejersker, men eftersom alle nyere forhandlinger om overenskomster og lignende er forhandlet i 'Sundhedskartellet' (et forhandlingsfællesskab, se mere her: https://sundhedskartellet.dk/ ) vil jeg klart antage de samme regler gælder.

DSR har lavet en ret fin oversigt over forhold for tjenestemænd i forhold til overenskomstforhandlingen i 2005 (OK-05) der kan findes her: https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/overenskomster-og-aftaler/kommunale-overenskomster-og-aftaler/...

I det store og hele er svaret, at det afhang ganske meget af den konkrete stilling, man blev ansat i.
I 1970 blev man typisk ansat som tjenestemand hvis stillingen havde et langsigtet mål, enten i form af en specialist eller ledelsesopgave. Herudover har der også på en række lokationer været tradition for, at alle blev ansat som tjenestemænd, hvor eksempelvis Frederiksberg Kommune traditionelt ansatte langt flere tjenestemænd end resten af Danmark.
Hvis man blev ansat som tjenestemand, fik man herfor adgang til tjenestemandspension ved enten arbejdsulykke, eller efter 10 eller flere års tjeneste, hvor beløb udbetalt var afhængigt af løntrin til pension anført i personalemappen.

Grunden til, at jeg refererer OK-05 øverst, er, at der ved OK-05 fra arbejdsgivers side blev anført to centrale ønsker.
Det ene var et ønske om at stoppe ansættelsen af nye tjenestemænd, mens det andet var en overgang til en ny forhandlingsform (den såkaldte 'ny løn'), hvor løn forhandles for den individuelle medarbejder i stedet for gruppen.  Efter OK-05 ansættes ikke sygeplejersker i nye tjenestemandsstillinger, med mindre vedkommende allerede er tjenestemand. 

Tjenestemandspensionen eksisterer dog stadig, men ophører efterhånden som der er færre og færre tjenestemænd ansat/der får pensionen.

Jeg håber, at det var et brugbart svar og jeg vil ønske dig en herlig dag!

14-11-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive