• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Saduria entomon

Spørgsmål

Jeg leder efter det danske navn for, hvad der på svensk kaldes
"ishavsgråsugga eller skorv (Saduria entomon)".

Hvad hedder dyret på dansk?

Fyren ser således ud:

http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/arter/crustace/isopoda/saduento/saduen.html

Svar

Jeg har prøvet at slå det lantinske navn (Saduria entomon)op i den bog der hedder "Havets dyr og planter" - på dansk bliver det til Østersøkrebs, østersøtanglus.

Der står om den at den kan blive "Op til 7 cm. Flad, grå med tilspidset trekantet haleplade.... Den findes i det sydlige Øresund, desuden fra Østersøen omkring Bornholm til Ålandshavet, fra få m. Den betragtes som en istidsrelikt i Østersøen hvortil den er indvandret ved slutningen af sidste istid."

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive