Tidligere svar

Planten Pilblad (Arrowhead)

Spørgsmål

Hvad hedder en "maritime arrowhead" (plante) på dansk?

Svar

Citat fra answers.com:
arrowhead, any plant of the genus Sagittaria, widely distributed marsh or aquatic herbs of the primitive family Alismataceae (water-plantain family). The name derives from the arrowhead-shaped leaves of many species. Native North Americans prepared a potatolike food by roasting or broiling the tubers, particularly of S. latifolia; another species has long been cultivated in China for its starchy root. Arrowheads, which have white, buttercuplike flowers, are often grown in aquariums, ponds, and bog gardens. Arrowheads are classified in the division Magnoliophyta, class Liliopsida, order Alismatales, family Alismataceae.

http://www.tropica.dk/productcard_1.asp?id=079
Pilblad

http://www.biopix.dk/Species.asp?Language=da&Searchtext=Sagittaria%20sagittifolia&Category=Planter
Billeder af pilblad

Citat fra Gyldendals Encyclopædi:
pilblad, Sagittaria, slægt med 25 arter af enkimbladede planter i skebladfamilien, overvejende udbredt i tempererede og varme egne i Nord- og Sydamerika; en art, Sagittaria sagittifolia, vokser i Danmark. Det er oftest kraftige, flerårige vand- og sumpplanter, der vokser langs søbredder og vandløb. Bladene er enten linjeformede undervandsblade eller stilkede med bladplade, der oftest er tydeligt pilformet. Blomsterstandene er klaseformede, flydende i vandoverfladen eller over vandet med kraftige, stive skafter. Pilbladsumpe i Syd- og Mellemamerika er vigtige fourageringsområder for trækfugle. Nogle arter anvendes som akvarieplanter, og et par arter dyrkes eller indsamles pga. deres spiselige jordstængler.

Når den hedder "maritime" til fornavn, betyder det hav-.
Så det er en saltvands pilblad. Herhjemme kalder vi dem allesammen pilblad uanset om de kan tåle saltvnad eller ej.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive