• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

resocialiserende sanktioners virkning

Spørgsmål

Vi prøver at finde nogen statistikker, meningsmålinger, tabeller e.lign. der omfatter resocialiserende (eks. fodlænke og samfundstjeneste)sanktioners virkning i forhold til normale sanktioners (fængselsstraf)virkning i Danmark.

Svar

Se følgende:

http://www.kriminalforsorgen.dk/ angående oplysninger og statistik

Statistisk materiale
Direktoratet for Kriminalforsorgen laver en række statistikker hvert år. De vigtigste publiceres i Kriminalforsorgens Statistikberetning.

Ønskes yderligere information kan man se i Års- og Statistikberetningerne eller kontakte direktoratets statistikenhed, telefon 72 55 41 50.

Fakta om fodlænken
Afsoning med fodlænke kaldes intensiv overvågning, fordi klienterne via fodlænken konstant er overvåget. Hertil kommer uanmeldte kontrolbesøg af Kriminalforsorgen på bopælen.

De afsonere, der kan komme ind under ordningen, er alle dømt efter færdselsloven og har fået domme på tre måneder og derunder. For at få fodlænke skal afsoneren desuden have fast bopæl og enten være i beskæftigelse eller under uddannelse.

Fodlænken er i princippet en mobilsender, der kommunikerer med en elektronisk boks, der installeres i afsonerens hjem. Denne boks er igen forbundet med en døgnbemandet overvågningscentral i Kriminalforsorgen. Forlader afsonerne deres bopæl ud over de tilladte tider - arbejde, behandling, uddannelse, indkøb ? sladrer mobilsenderen til overvågningscentralen. Overholdes ordningen ikke, bliver fodlænken erstattet med fængsel.

Samfundstjeneste
Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf, mod at de i stedet udfører samfundstjeneste.

Samfundstjeneste betyder at den dømte kan blive boende hjemme, passe sit sædvanlige arbejde og få lejlighed til at betale lidt tilbage til samfundet på en positiv måde. Samfundstjeneste fastholder på den måde de dømte i fællesskabet i stedet for at udelukke dem fra det.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive