• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Hvad betyder syvsang ?

Spørgsmål

Hvad betyder syvsang ?

Fundet i Søren Ulrich Thomsens digt

Svar

Hej,

Mon det er Søren Ulrik Thomsens digt  "Det værste og det bedste" der menes? - på den side som begynder: Det bedste er når det akkurat lykkes.

På siden grundtvig.dk ses  henvisning til en artikel i værket "Den danske kirke og vor slægt, bd 2",  1943. s. 281 :

Dansk soldaterarbejde / af ekspeditionssekretær i kirkeministeriet Louis Petersen

her omtales Soldatermissionen og herunder de Soldaterhjem som drives i forskellige byer. Her bliver "syvsang" nævnt:  "Omkring ved syvtiden spores en mærkelig uro blandt Soldterne. Det er, ligesom noget drager. Den ene efter den anden gaar ind i Læsestuen, der tilsidst er fyldt til Trængsel af Soldater , for nu nærmer Dagens Begivenhed "Syvsangen" sig. ..." Senere står der. "Og igen Klokken halvni ringes der ssammen til et Fællesskab. Det er Aftensangen, der kalder. Mens "Syvsangen" nærmest er beregnet på at sætte Humør i Soldaterne, er Aftensangen beregnet paa at lære Soldterne Eftertanke og Andagt..."  Find teksten her: https://grundtvig.dk/wp-content/uploads/2020/05/louis-petersen.pdf

Det kunne være dette begreb der refereres til. . . .

 

23-08-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive