Tidligere svar

Lindencrone Palæ - nuværende ejer

Spørgsmål

Hvem har ejet Lindencrone Palæ - på hjørnet af
Bredgade og Sankt Annæ Plads - efter 1980, da den
britiske ambassade afhændede det.

Svar

Svaret finder du i denne netartikel
http://www.boligen.dk/find.xml?rId=2003453

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
AnneAssensBibliotekerne
KirstenAssensBibliotekerne