Tidligere svar

Islam med særlig vægt på menneskesyn

Spørgsmål

Jeg skal skrive en eksamensopgave til faget KLM på læreruddannelsen, jeg mangler nogle bøger omkring mit spørgsmål og ville høre om du kan finde nogen du synes er relevante. Mit spørgsmål lyder: Jeg vil i denne opgave gøre rede for væsentlige træk ved Islam med særlig vægt på menneskesyn og leveregler. Jeg vil med inddragelse af relevante tekster analyse forskellige opfattelser af børneopdragelse og kønsroller indenfor Islam. Til sidst vil jeg med inddragelse af forskellige holdninger diskutere betydningen af muslimsk levevis, set i relation til det danske samfund og Folkeskolens opgave i forhold til den enkelte elevs alsidige udvikling.

Svar

Flg. bøger kan muligvis være relevante, jeg har fundet dem i www.bibliotek.dk, og de kan bestilles hjem til dig via dit lokale bibliotek.

Islam og kristendom : ligheder & forskelle (http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lid%3D27350186+og+lok%3D870970)
Massoud Fouroozandeh, Marianne Søndergaard
ProRex, 2008
Islam (Hvad er islam? ; Islams svar på etiske spørgsmål ; Islamisk livsstil og familiemønster ; Islams holdning til politik, økonomi og samfund) ; Kristendom (Hvad er kristendom? ; Kristendommens svar på tidens etiske spørgsmål ; Kristen livsstil og familiemønster ; Kristendommens holdning til politik, økonomi og samfund) ; Ligheder & forskelle ; Dialog, mission, integration

Hvis du i www.bibliotek.dk søger på islam i emnefeltet og børenopdragelse i fritekstfeltet får du 14 resultater, hvoraf flere kunne være relevante:
bla. denne.
[÷] At være muslim i Danmark (http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lid%3D24886832+og+lok%3D870970)
redaktion: Lise Paulsen Galal & Inge Liengaard
Indhold: Dannelse (Üzeyir Tireli: Forestillinger om "muslimsk børneopdragelse". Jonathan Schwartz: Eksil, eksodus eller diaspora?) ; Medborgerskab (Garbi Schmidt: Muslimske ungdomsforeninger i Danmark. Mona Sheikh: Islam og demokrati) ; Samtalerum (Ehab Galal: Islam via satellit. Brian Jacobsen: Muslimsk kommunikation på internettet. Fredagsprædiken / Lise Paulsen Galal og Ehab Galal) ; Religion (Thomas Hoffmann: Omkring den femte søjle. Safet Bektovic: Tro og praksis. Jørgen Bæk Simonsen: Islam, etik og den sociale dynamik) ; Udfordringer (Lars Qvortrup: Dannelse. Kirsten Hvenegård-Lassen: Lighed og politisk orden. Ove Korsgaard: Folkelighed versus multikulturalisme. Ditte Goldschmidt: Tolerance. Anne Ehlers: Religionens plads i det moderne samfund)

Hvis du udfører en ny søgning i www.bibliotek.dk, hvor du istedet for børneopdragelse i fritekstfeltet skriver kønsrolle? (? gør at du søger på alle endelser, dvs du søger på kønsrolle, kønsroller, kønsrollemønster etc) får du 50 resultater.

I www.bibliotek.dk kan du også finde materiale om "alsidig udvikling" ved at søge på disse ord i fritekstfeltet.

Emu har også en side med link til islam for lærerstuderende, der kunne du evt også finde noget relevant materiale. http://www.emu.dk/sem/fag/kre/linksamling/islam1.html

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive