• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Statistik - fald i organisationsgraden

Spørgsmål

Jeg søger efter statistisk materiale, der viser, at der indenfor de sidste ca. 10 år har været et fald i organisationsgraden i de nordiske lande og en stigning i sydeuropæiske lande.

Findes det mon?

Svar

Jeg vil anbefale dig at undersøge disse danske, europæiske og internationale statistikker:

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tilknytning-til-arbejdsmarkedet/arbejdsmarkedets-organisationer...

Færre i LO – flere uden for fællesorganisationerne
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR247.pdf

Organisation rates of employers by country, 2000 - 2008
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-134_en.htm

Trade union membership 2003–2008
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904019s/tn0904019s.htm

Eurostat: Labour market
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Category:Labour_market

ILO: Statistics and databases
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm

Håber du kan bruge dem til en start - og til at komme videre med. Ellers er du meget velkommen til at vende tilbage til os igen!

24-02-2013

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive