Tidligere svar

Engelsk og spansk som modersmål

Spørgsmål

Hvor mange har engelsk som modersmål i verden - og hvor mange spansk?

Svar

Ifølge netleksikonnet Wikipedia (http://da.wikipedia.org/wiki/Sprog) tales engelsk af 322 mio. mennesker i 54 lande og spansk af 332 mio. mennesker i 21 lande.
http://www.ethnologue.com/ kan man gå ind under de de enkelte sprog og se hvor mange mennesker i de enkelte lande, der taler sproget, for engelsk se
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=eng
og for spansk se
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=spa
Man kan også gå ind på de enkelte lande og se hvilke sprog der tales dagligt (=som er modersmål) i landet. Se fx Danmark: http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=DK. I Danmark er der 10.000, der taler engelsk til dagligt. Tallet for spansktalende er ikke oplyst, sandsynligvis fordi tallet ikke er særlig stort (og fordi folk uden fast bopæl i Danmark ikke er talt med).

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive