Tidligere svar

Hestefigur

Spørgsmål

Jeg sidder med en heste/føl figur af just andersen, hvor der på den venstre baghov står A Just 2333. Figuren er af tungt materiale, og er mørk brun, næsten sort. Kan du finde ud af hvornår den er lavet, hvor mange der er af den nøjagtige figur og hvad den eventuelt er værd?

Svar

Biblioteksvagten kan ikke hjælpe med identifikation og vurdering af konkrete (kunst)genstande.

Vores råd vil være at få hesten vurderet hos en fagmand f.eks. et auktionshus eller en antikvitetshandler.

Derimod kan vi hjælpe med litteratur om kustnere/kunstgenstande.
Her kommer nogle henvisninger til bøger og tidsskrifter som kan skaffes via det lokale folkebibliotek :

Antik & Auktion 3/2002 : heri :
Schmidt, Palle
Just Andersen - gensyn med en mester / af Palle Schmidt ; foto: Torben Djenner. - Kbh. : Aller Magasiner, 2002. - Blad 58-63 : ill.
Opstilling i folkebiblioteker: 99.4 Andersen, Just
FAUSTNR: 2 576 453 6
Emne: Andersen, Just ; 1900-2000
Ukontrollerede emneord: metal ; tin ; Danmark
DK5: 99.4 Andersen, Just
Særtryk af: Antik & Auktion 3/2002
Selv om Just Andersen var en af sin tids største og mest succesrige formgivere, gik hans navn mere eller mindre i glemmebogen efter hans død. Men med den internationale interesse for 1900-tallets danske kunsthåndværk er Just Andersen igen inde i varmen, original og nyskabende, som han var

Funch, Egon
To glostrupkunstnere : Just Andersen og Jørgen Windfeld-Schmidt / Egon Funch. - Glostrup : Historisk selskab for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk, 1990. - 48 sider : ill., 24 cm
ISBN: 87-88547-04-3
Opstilling i folkebiblioteker: 99.4 Andersen, Just, f. 1884
FAUSTNR: 0 707 467 0
Katalogkoder: DBF199033 DBF
Pris: kr. 60,00
DK5: 99.4 Andersen, Just, f. 1884 ; 70.96 ; 99.4 Windfeld-Schmidt, Jørgen
Kilder (delvis litteraturhenvisninger): side 27-28 ; Kilder (delvis litteraturhenvisninger): 47

TIDSSKRIFTSARTIKEL
Just Andersen tin
Nielsen, Kay

I: Kunst og antikvitetsårbogen. - (1977). - S. 81-86 : ill.

Link til værtspublikation
Emne: Andersen, Just
Ukontrollerede emneord: Biografier af enkelte personer
DK5: 99.4 Andersen, Just
billedhugger, sølvsmed, 1884-1943

Just Andersen 1884-1943. - Kbh. : Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, 1944. - Blad 17-19 : ill.
Opstilling i folkebiblioteker: 99.4 Andersen, Just
FAUSTNR: 2 576 500 1
Emne: Andersen, Just ; 1900-2000
Ukontrollerede emneord: metal ; tin ; Danmark
DK5: 99.4 Andersen, Just
Særtryk af: Nyt Tidsskrift for Kunbstindustri, 1944:1

Her kommer artiklen fra Weilbachs kunstleksikon om Just Andersen :

Weilbach oplysninger
Genealogi
Andersen, Ib Just, 1884-1943, billedhugger og sølvsmed. *13.7.1884 i Godhavn, Grønland, ?11.12.1943 i Glostrup (urne på Råby Kgrd., Randers Amt). Forældre: Insp. og skifteforvalter i Nordgrønland Niels Alfred A. og Martha Elisabeth Ingeborg Carlsen. ~1° 5.10.1915 i Søllerød med ciselør Alba Mathilde Lykke, *13.4.1882 i Kbh., ?28.12.1953 i Gentofte, datter af forvalter, senere overforvalter i DFDS Niels Chr. William L. og Kirstine Lorine Nielsen. Ægteskabet opl. 1935. ~2° 17.5.1938 i Glostrup med senere indendørsark. Esther Nielsine Jakobine Petersen, *14.11.1891 i Ebeltoft, ?28.9.1973 i Kbh., datter af uldhdl. Jens Karl P. og Petra Jensine Vilhelmine Mikkelsen.

Biografi
Just Andersen kom tidligt i forbindelse med Mogens Ballin og sammen med sin hustru Alba, der var uddannet ciselør hos Ballin, begyndte han en omfattende produktion i metal. Tidligt leverede han tegninger til sølvsmedene A. Michelsen og P. Hertz. A. tegnede livet igennem korpusarbejder i sølv samt smykker i guld og sølv, men hans egentlige betydning ligger inden for de uædle metaller, hvis niveau han højnede, og hvor han skabte et utal af brugs- og pynteting, der næsten blev folkeeje. Han blev eksponent for en demokratisk kunstbevægelse, karakteristisk for funktionalismen, men med rødder tilbage i forrige århundredes kunstindustrielle bevægelse. Allerede omkring 1918 var A. begyndt at arbejde i tin, der sammen med bronzen og det af ham opfundne disko-metal blev de karakteristiske materialer for virksomheden, der videreførtes af Alba efter A.s død. Hans former rensedes for overflødig pynt, og det enkle og stramme blev hans stil. Han er en fin repræsentant for den moderne danske nyklassicisme. Men A. fandt, som tilfældet var det inden for samtidens danske keramik, også inspiration i arkaiske og oldnordiske former. Endvidere finder vi også hos A. den fornyelse af skulpturen eller kleinplastiken, som fandt sted inden for den keramiske kunst. Småfigurer og fint modellerede figurgrupper på låget af vaser, støbt i cire perdue, karakteriserer A.s oeuvre. A.s former i tin efterlignedes af andre, især fik hans kontakter med Guldsmeds Aktiebolaget i Stockholm (1927) betydning for modeller til svensk plet. A. havde butik på Amagertorv i Kbh. Han solgte endvidere til Sverige, og havde egne butikker i Berlin, Bruxelles, London, Los Angeles og New York.

Uddannelse
I lære som dekorationsbilledh. hos H.C.C. Lamberg Petersen i 3 år; Kunstakad. Kbh., malersk. 1910; Sk. for Da. Kunsthåndv. (Jens Møller Jensen) 1912; Kunstakad. Kbh., billedh.sk., vinteren 1920-21.

Rejser og udlandsophold
Boede som barn ti år i Grønland; derefter fem år på Sorø Akad.; Tyskland og Norditalien 1917; senere hyppige museums- og studierejser, især til Berlin; Sicilien 1930.

Stillinger og hverv
Sølvsmedefirma Just Andersen 1918; aktieselskab 1929.

Stipendier og udmærkelser
Hirschsprung 1920; Dipl. d'Honneur, Rio de Janeiro 1923; Paris 1925; Grand Prix Barcelona 1929; Bruxelles 1935; Paris 1937.

Udstillinger
Charl. Forår 1911 (debut som maler), 1914, 1916-20, 1924; KE 1914, 1916-17; Berlin 1914; Liljevalchs, Sth. 1918; på alle Verdensudst. siden 1918; Soransk Kunst, Sorø 1936. Separatudstilling: Kunstindustrimus. 1930.

Værker
Smykker i sølv og guld; korpusarb. i sølv, bronze, tin og disko-metal; industrielt fremstillet sølv, statuetter i div. metaller (fra ca. 1929); statuetter i Nexø-sten opblandet med cement (1940-45); højalteret til Sakramentsk. i Kbh. (1914-17, i drevet, forgyldt og emailleret kobber, genanv. i alter, tabernakel og læsepult efter 1968, tegn. i Kunstindustrimus.); statuetterne til Illums mekaniske ur.

Litteratur
Skønvirke, 1918, 161-76; 1924, 1-9; 1925, 50, 58f, 63; Samleren 1931, 7-11; 1941, 171-94; Sig. Schultz i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri 1931, 151-54; Kaj Borchenius i: samme 1935, 81-84; Viggo Sten Møller i: samme 1944, 17- 19; Nat.tid. 18.12.1943 (nekr.). Skitser, tegninger, fortegnelser og scrapbøger m.m., (Kunstindustrimus.).

Forfatter: Mirjam Gelfer-Jørgensen (M.G.-J.) Hjælp til forkortelser Bemærk: Oplysningerne stammer fra 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon. Redaktionen af leksikonet sluttede 1994. Af ophavsretlige årsager opdateres oplysningerne ikke.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er fredag og vi besvarer spørgsmål fra kl 8 til kl 20 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage