• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Rygeforbud i busserne

Spørgsmål

Hvornår blev der indført rygeforbud i de århusianske busser?

Svar

Det korte svar er august 2006. I artiklen "Ud i kulden med rygerne" fra 10. marts 2006 Randers Amtsavis Sektion 1 Side 15, står der bl.a.:

Århus Amtsråd har vedtaget rygeforbud, der træder i kraft til august. Så er det slut med at ryge indendørs.

og

RYGEFORBUDET gælder alle ansatte - også buschaufførerne.

Det er busserne, man kræver røgfrie. Hvis chaufførerne har lyst til at ryge, må det ske på lige vilkår med alle andre - altså udenfor.

Optil forbuddet havde chaufførerne mulighed for at ryge "i rutebilen under pauser pårutebil- og endestationer, når der ikke er kunder i bilen og ved tomkørsel. Det er dog et krav, at der efterfølgende luftes grundigt ud, så man sikrer, at passagererne ikke ufrivilligt generes af røg." (artikel: "Totalt rygeforbud i amtets busser", 11. april 2005 Stiften.dk).

Forslag til Lov om røgfrie miljøer blev vedtaget ved 3. behandling den 29. maj 2007 medn ikrafttræden den 15. august 2007 (https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200613L00191)

Jeg håber, at du kan bruge ovennævnte. Ellers er du velkommen til at spørge igen. 

11-04-2023

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive