Tidligere svar

udgifter til el vand og varme

Spørgsmål

Hvor finder jeg ud af hvad en husstand med to voksne og to børn i gennem snit har af udgifter til el vand og varme?

Svar

Ålborg har regnet det ud for forbrugere der:
http://www.aalborg.dk/Borgerportal/Serviceomraader/Energi+og+Miljoe/Raadgivning/Forsyning+gennemsnit...
Elforsk har udarbejdet en SBi-rapport om elforbruget:
http://www.elforsk.dk/doks/334-026/Rapport_334_026.pdf

Dansk Energi har udarbejdet dette gennemsnit også om elforbruget:
http://www.danskenergi.dk/EnergiITal/Elprisen.aspx

Med hensyn til udgifterne til vand, der afhænger det af prisen pr. kubikmeter.
Københavns kommune har udarbejdet denne vandspareside, her opererer de med et gennemsnit afhængig antal personer i husstanden, type vaskemaskine m.m.

Danva Dansk vand og spildevansforening har udarbejdet denne statistik for 2005:
http://www.danva.dk/sw160.asp

Prisen for varme afhænger af varmekilden, jeg har ikke kunnet finde en samlet statistik. Danske Fjernvarmeværker udgiver deres egen:
http://www.dff.dk/Forside/StatistikOgDriftsdata/Fjernvarmepriser.aspx

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
HelleHjørring Bibliotekerne
Lene Gentofte Bibliotekerne
MetteVordingborg Bibliotekerne
SimonSyddansk Universitetsbibliotek