• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

udgifter til el vand og varme

Spørgsmål

Hvor finder jeg ud af hvad en husstand med to voksne og to børn i gennem snit har af udgifter til el vand og varme?

Svar

Ålborg har regnet det ud for forbrugere der:
http://www.aalborg.dk/Borgerportal/Serviceomraader/Energi+og+Miljoe/Raadgivning/Forsyning+gennemsnit...
Elforsk har udarbejdet en SBi-rapport om elforbruget:
http://www.elforsk.dk/doks/334-026/Rapport_334_026.pdf

Dansk Energi har udarbejdet dette gennemsnit også om elforbruget:
http://www.danskenergi.dk/EnergiITal/Elprisen.aspx

Med hensyn til udgifterne til vand, der afhænger det af prisen pr. kubikmeter.
Københavns kommune har udarbejdet denne vandspareside, her opererer de med et gennemsnit afhængig antal personer i husstanden, type vaskemaskine m.m.

Danva Dansk vand og spildevansforening har udarbejdet denne statistik for 2005:
http://www.danva.dk/sw160.asp

Prisen for varme afhænger af varmekilden, jeg har ikke kunnet finde en samlet statistik. Danske Fjernvarmeværker udgiver deres egen:
http://www.dff.dk/Forside/StatistikOgDriftsdata/Fjernvarmepriser.aspx

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive