• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Indbyggertal i de forskellige eu-lande

Spørgsmål

Hvor mange indbyggere har hvert EU land?

Svar

Tak for din henvendelse.

Hvis du går ind på følgende netside, kan du finde de tal du søger: http://europa.eu/abc/index_da.htm

Vælg Nøgletal og fakta om EU og europæerne, og derefter Størrelse og befolkning. Du kan vælge ikonet Datatabel, her finder du de reelle tal, og ikke kun en graf.

Jeg håber dette hjælper dig.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive