Tidligere svar

Rengøringsmidler

Spørgsmål

I mange vejledninger omkring vedligeholdelse anbefales at bruge "et mildt rengøringsmiddel". Hvad definerer et "mildt rengøringsmiddel"?
Er f.eks. Ajax, opvaskemiddel (Vel), sæbespåner og brun sæbe "milde" rengøringsmidler?

Svar

Du sikrer dig bedst ved at holde dig til miljømærkede - og evt. allergitestede - rengøringsmidler.

Du finder nogle generelle råd vedrørende brug af forskellige rengøringsmidler på hjemmesiden for Informationscenter for Miljø og Sundhed hvor du kan starte på denne side:

http://www.miljoeogsundhed.dk/default.aspx?node=75

Hvis du kan åbne pdf-filer, kan du også bruge "Dagligvareguiden" fra Forbrugerstyrelsen, du skal frem til side 60 for at finde afsnittet om rengøringsmidler.

Hvad angår brun sæbe og sæbespåner, så er her et svar fra Informationscenter for Miljø og Sundhed, netop om det:
http://www.miljoeogsundhed.dk/spoergsmaal_svar/forum_view.asp?post_id=1698&forum_id=21&forum_name=Bolig

Du kan læse mere om miljømærker her:
http://www.ecolabel.dk/

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy