• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

emneforespørgsel

Spørgsmål

Jeg vil høre, hvilke bøger der behandler emnet penge på en filosofisk, skeptisk og/eller nuanceret måde. Findes der bøger der helt specifikt handler om overgangen fra et samfund uden penge til et med, er jeg også interesseret i dem.

Svar

Det gør der bestemt, men set fra mange forskellige vinkler. Jeg har samlet et udvalg, og jeg håber at nogle af titlerne, kan have din interesse. God fornøjelse med læsningen.

Den lille guide til penge, krak & bobler

Af Martin Mygind. Sprog dansk. Udgiver Muusmann , Penge.Udgivelsesår 2021.208 sider, illustreret.

Filosofisk økonomisk guide, der bl.a. besvarer tre vigtige spørgsmål, når det gælder pengenes logik: Hvad er penge, hvor kommer de fra og hvorfor har vi dem? For alle med interesse i at lære om privatøkonomiens interessante univers.

Kan bestilles i bibliotek.dk via dette link: 

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A61607846

En romersk mønt og hvad deraf fulgte : rapkæftet version af økonomiens historie - fra et sydfynsk jernaldermarked til velfærdsstatens fald

Af Asser Amdisen. Udgiver Haase. Udgave 1. udgave. Udgivelsesår 2020. 221 sider.

Økonomiens historie i Danmark og Europa fra Romerrigets multikultur over middelalderen og den katolske kirkes enorme økonomiske gevinster af monopolet på frelsen, enevældens kongers "jeg-er-staten"-attitude og til nutidens nationalisme, demokrati og kapitalisme.

Kan bestilles i bibliotek.dk via dette link:  

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A47768845

Flere sider af penge

Bidrag: Mads Waneck; Anders Ellegaard Pedersen; Gunnar Adriansen.

Udgiver Frydenlund. Udgave 1. udgave.Udgivelsesår 2021. 143 sider.

 

Indhold,  (Indledning ; Penges betydning for samfundet ; Penge er roden til alt ondt - og noget godt ; Penge og rigdom i middelalderen ; Da penge blev moderne - penge i renæssancen og under reformationen ; Industrialiseringen - da tid blev til penge ; Penge i det 20. århundrede).   (Indledning ; Hvad er penge i dag? ; Hvordan påvirker inflation dine penge? ; Hvordan påvirker økonomiske politikker dine penge? ; Hvordan kan du tjene penge?).   (Indledning ; Den historiske Jesus og evangelierne som kilder ; Fra fattig dommedagssekt til rig statskirke ; Kristus - kommunist eller kapitalist?)

Kan bestilles i bibliotek.dk via dette link:

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A61573895

 

Et pengesystem for alle : Gode Penges forslag til et effektivt og demokratisk pengesystem

Bidrag : Rasmus Hougaard Nielsen m. fl.; Gode Penge forening.Udgiver Klim. 1. udgave. Udgivelsesår 2018. Omfang 112 sider.

Debatbog om det danske pengesystem der bl.a. slår til lyd for at pengeskabelsen nationaliseres i den forstand at private bankers ret til at skabe kontopenge i forbindelse med kreditgivning overgår til Nationalbanken

Kan bestilles i bibliotek.dk via dette link:

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A54062613

Gode penge : et kontant svar på gældskrisen

Af Ole Bjerg. Udgiver Information. Udgave 2. udgave. Udgivelsesår 2016.

Hvor kommer pengene fra? Hvem laver pengene? Og hvem burde lave pengene? Ved at besvare de tre spørgsmål lægger forfatteren op til refleksion over og diskussion af vores penge- og banksystem

Kan bestilles i bibliotek.dk via dette link:

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A52382211


 

31-07-2023

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive