• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Ophavsret på spørgsmål og svar i Biblioteksvagten

Spørgsmål

Er der ophavsret på spørgsmålene? eller svarene?

Svar

Det er et filosofisk interessant spørgsmål til hvilket min svar umiddelbart er: Nej.

"Svarene" er produceret  ved at biblioteksansatte søger offentligt tilgængelig information, og da alle kan søge samme information og få samme resultater giver det ikke mening at hævde ophavsret på den slags.

"Spørgsmålene" kunne måske være rettighedsbeskyttet, omend de jo ikke primært er skrevet som et udtryk for en kreativ process, og som sådan ikke er et produkt af en kreativ process. Og når spørgeren i sin henvendelse til os ikke eksplicit udtrykker vilje til at ophavsbeskytte deres formulering af et spørgsmål er jeg ret sikker på at det ikke kan beskyttes. - Spørgsmålene bliver jo anonymiseret så snart et svar er afgivet, så vi har ingen chance for at afgøre hvem der har afsendt hvilkent spørgsmål. Vi ville derfor evt. kun have en forurettet persons udsagn om at det og det spørgsmål er hans, og når ejerskabet ikke kan verificeres, kan det ikke beskyttes!

Hvorfor spørger du? - Overvejer du at udgive et værk med gengivelse af spørgsmål/svar? Jeg er sikker på at Biblioteksvagten ville sætte pris på at blive opgivet som kilde, som det jo er god kutyme at gøre.. (o:

27-02-2020

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive