• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Sprogudvikling med naturen som redskab

Spørgsmål

Hej,

Jeg er studerende på pædagoguddannelsen og min studiegruppe og jeg skal snart skrive en opgave som omhandler hvordan vi som kommende pædagoger kan bruge naturen som redskab til at styrke børns sproglige udvikling.

Kan I anbefale noget litteratur (både bøger eller artikler) som omhandler specifikt dette emne, eller noget som omhandler naturen som læringsrum for børn eller hvordan sanseindtryk kan styrke børns sproglige udvikling?

 

 

Svar

Jeg har søgt på dit emne, og det vælter ikke ligefrem med noget der går på sprogudvikling i forhold til naturen som redskab. Men jeg kan finde litteratur om pædagogisk arbejde i naturen, og hvad det betyder for børns udvikling.

Her har jeg fx. fundet artiklen "Pædagogers formidling af naturen til børnehavebørn" af  Niels Ejbye-Ernst i tidsskriftet Mona fra 2013 http://file:///C:/Users/bibgh/Downloads/admin,+56332-111858-1-CE.pdf

Se også litteraturlisten i artiklen, som kan give yderligere titler at gå efter.

En bog, der beskriver fysiske sprogmiljøer, er titlen "Sprogunderstøttelse i hverdagen". Den kan du bestille via bibliotek.dk på dette link: https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A61401156

Endelig har jeg fundet forskningsoversigten https://astra.dk/wp-content/uploads/2022/02/forskningsoversigt.pdf "BETYDNINGEN AF DAGTILBUDSARBEJDE MED BØRN I NATUREN" som i afsnit 8 skriver "Der findes ikke meget litteratur om pædagogisk arbejde med sproget i naturen", men nævner her ud over Ejbye-Ernst også disse artikler:

Thulin: Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:375804/FULLTEXT01.pdf

Norling: Language Learning in Outdoor Environments: Perspectives of preschool staff http://file:///C:/Users/bibgh/Downloads/112-Artikkel-550-1-10-20210325.pdf

Jeg håber du kan bruge ovenstående.

God fornøjelse med opgaven

31-08-2022

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive