• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Beregning af energiforbrug i boliger

Spørgsmål

Findes der en beregningsnøgle man kan anvende for at fastsætte et ca beløb på hvor meget det skal koste at varme en lejlighed op på 100m2 eller 145 m2 eller et rækkehus på 80 m2.
En tabel hvor man fylder ud med glasareal, gulvareal, hvor meget isolering o.s.v.

Svar

Jeg har ikke direkte fundet en beregningsmåler, men nedenfor er der en række links med materiale om beregning af energifornrug i forskellige boligtyper.
Ligeledes er der henvisninger til, hvor du kan få yderligere information.

http://www.energitjenesten.dk/index.php

http://www.energitjenesten.dk/files/resource_4/Energikrav%20ved%20nybyggeri%20af%20enfamiliehuse.pdf

http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning

http://www.energirigtigtbyggeri.dk/index.htm

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive