Tidligere svar

vandmænd og brandmænd ved stranden

Spørgsmål

Der er mange ting i denne verden som jeg undre mig over, en af dem er.!!!
Når jeg er ved vandet, østkysten, så er vandet bare helt klart, men inden for få timer kan der komme utrolig mange vandmænd, også brandmænd, hvordan kan det være, har det noget at gøre med strømforhold, eller temperaturen i vandet.?????
Kan de hjælpe mig med svar på det.????
På Forhånd Tak.

Svar

På denne hjemmeside fra Syddansk universitet kan du læse om problemer med vandmænd og brandmænd
http://www.sdu.dk/nyheder/Opslag.php?id=753

Fra Naturcenter Fosdalen stammer denne oplysning:
http://www.naturcenterfosdalen.dk/Month/August.htm

Vandmændene
(øregoplerne). I de indre farvande kan havets overflade over store områder være dækket af vandmænd. Vandmænd er svage svømmere, og vind- og strømforhold driver dem let sammen i tætte bestande. Driver vandmænd ind på stranden, kan man se, at de bærer deres navn med rette. Der er kun et par procent fast stof i en vandmand, resten er vand. I denne tid forplanter vandmændene sig. Vandmænd er ikke kun mænd , der er lige så mange hunner, og æggene befrugtes inde i hunnernes mave af sædceller, der driver derind med vandet. Æggene bliver til larver, og larverne bliver til en polyp, der sætter sig fast på havbunden. Polyppen er hverken han eller hun. Polypperne overvintrer. Engang til foråret giver polyppen sig til at dele sig på tværs, så den ligner en stabel tallerkener (kun få mm). Tallerkenerne river sig løs, og hver lille tallerken er en vandmand, der efterhånden får den kendte størrelse på næsten 25 cm. Vandmænd kan brænde, men ikke os. Deres nældeceller er for små til, at de kan trænge gennem vores hud.

Fra databasen danske dyr (adgang fra en del biblioteker) har jeg fundet denne artikel:

En vandmand består af 98% vand

Vandmanden kan blive op til 40 cm i diameter.

Vandmanden er et rundt géle-agtigt dyr, der kan blive op til 40 cm i diameter. Legemets eneste hulrum er maven med munden, der sidder på undersiden af dyret. Kønsorganerne ses som 4 øreformede, lyserøde eller violette figurer midt på den gennemsigtige krop.

Langs randen af kroppen findes et stort antal små tråde, der er besat med nældeblærer med gift. Giften hos vandmanden er dog meget svag, og den har ingen virkning på et menneskes hud. Andre gopler er anderledes giftige ? for eksempel den frygtede brandmand, der også findes ved de danske kyster.

Navnet vandmand er velvalgt. En vandmand består nemlig af 98% vand. Det gennemsigtige legeme er meget skrøbeligt, og en vandmand går straks i stykker, hvis man tager den op af vandet.

Den tåler heller ikke at tørre ud. Hvis den strander, fordamper den i løbet af meget kort tid.

Vandmanden er udbredt og meget almindelig i alle de danske farvande. Den tåler en ret lav saltholdighed, og den forekommer langt inde i Østersøen helt ind til Bornholm.

Vandmanden findes især i de indre farvande, hvor den kan optræde i meget store mængder.

I ?gamle dage?, da man sejlede med færge mellem Fyn og Sjælland, kunne man mange gange stå på dækket og se tusindvis af vandmænd glide forbi under hele rejsen

Vandmanden lever især af små organismer som én-cellede dyr og helt små dyr som for eksempel små krebsdyrlarver.

Byttet fanges ved hjælp af slim, der findes på kroppens underside. Derefter føres det hen til munden ved hjælp af en antal fimrehår, der er placeret ved munden.

Vandmanden kommer frem gennem vandet ved at trække sig sammen og brede sig ud igen. Det hele foregår i en langsom og rolig rytme.

Vandmanden er dog en ret dårlig svømmer, og selv ved forholdsvis svag blæst, kan store mængder af vandmænd drive op på stranden, hvor de hurtigt omkommer.

Hvis det blæser meget, og der er kraftig bølgegang, kan dyrene dog lade sig synke til bunds. På den måde undgår de at drive i land.

Vandmanden yngler om sommeren. Æggene befrugtes og opholder sig i hunnens mavehulrum. De klækkes efter kort tid, og nu svømmer de små larver rundt et par dage. Herefter sætter de sig fast og udvikler sig til såkaldte polypper.

De små polypper sidder ofte sammen i store mængder på skaller af blåmuslinger eller på tang og alger. De lever af små én-cellede dyr, som de fanger med deres små fangarme.

Polypperne overvintrer. Næste forår vokser de i længde og begynder at danne ringformede indsnøringer. Polyppen begynder faktisk at ligne en stabel tallerkener. På et tidspunkt løsner den øverste del af polyppen sig og svømmer af sted som en ny, lille vandmand. Lidt efter lidt løsner de øvrige sig, og i løbet af et par måneder opstår der 10-12 nye, små vandmænd.

Når den sidste vandmand har løsnet sig og er svømmet væk, lever polyppen videre som tidligere. Næste forår frembringer polyppen atter 10-12 små nye vandmænd, inden den dør.

De små vandmænd vokser hurtigt, og allerede efter ca. 3 måneder er de voksne. De yngler i løbet af sommeren eller i begyndelsen af efteråret. Derefter dør de.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy