• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

Bier

Spørgsmål

Hvordan det kan være, at når bier stikker så dør de.

Såvidt jeg har Googlet mig frem til, pumper brodden gift ud i menneskekroppen - og det er nok et rigtigt godt forsvarsværn, men hvorfor så "efterlade" forsvarsværnet i mennesket og derefter dø?

Svar

Nedenstående svar er hentet fra databasen "Danske dyr", som mange biblioteker har købt adgang til:

"Bistik

En bi kan kun stikke mennesker én gang. Derefter dør den.

Honningbien er udstyret med en giftbrod, der kan stikke, så det gør ondt.

Arten er dog normalt ret fredelig, og den stikker kun, hvis man forstyrrer dens bo eller på anden måde generer den. Honningbien kan kun stikke mennesker én gang.

Brodden er forsynet med kraftige modhager. Når bien stikker, bliver brodden derfor siddende i huden og kan ikke trækkes ud igen. Normalt brækker både brodden og giftblæren af bien, og giftblæren fortsætter med at pumpe gift ind. Derfor skal man skynde sig at fjerne brodden med giftblæren, hvis man er blevet stukket. En honningbi, der mister sin brod, dør.

Hvis bien stikker et andet insekt, sidder brodden ikke fast på samme måde. Den kan normalt trækkes ud igen, uden at bien tager skade.!"

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive