Tidligere svar

Olie og gas

Spørgsmål

Olie og gas(fx historie, hvem der i dag udvinder det, økonomi, eksport( hvor meget/ til hvem... ;)

Svar

Ifølge bogen: Verden i grafer og tal fra 1999 gives følgende oplysninger:

Verdens produktion af råolie, her de vigtigste tal:
Saudi Arabien 13,2 % af verdens produktion
Rusland: 10,4 % - USA: 11,1% - Iran: 5,9% - Kina 4,6 % - Mexico: 4,6% - Venezuela: 4,4% - Norge: 4,1% - Storbrit.:3,9% og til sammenligning Danmark: 0,3%.

Verdens produktion af naturgas:
USA 25,6% - Rusland: 25 % - Canada: 7,2% - Hollnad: 3,5% - Storbr.: 3,4% - Indonesien: 2,9% - Algeriet: 2,5% - Usbekistan 2% -Iran 2% og til sammenligning Danmark:0,2%.

Fra Lademanns Leksikon:
gas
gas: luftart; især belysningsgas (kogegas), en brændbar luftart eller blanding af flere. I industrien anvendes forskellige typer gasser med lav brændværdi, bl.a. gengas fra gasgeneratorer og gigtgas fra højovne, begge meget kulilteholdige. Høj brændværdi har bl.a. naturgas, der forekommer mange steder, især nær kul- og olieforekomster, og udnyttes, ofte forhandlet som flaskegas. Naturgas består som oftest overvejende af metan. Flaskegas har en brændværdi på ca. 25 megajoule/m3. Bygas har nu oftest brændværdier på omkring 16-20 megajoule/m3 og består især af metan, brint og kulilte; den er giftig og lettere end luften; undertiden afgiftes den, hvilket er kostbart. Den fremstilles i gasværker og føres til forbrugerne gennem faste rørledninger. Betegnelsen gas bruges tillige om de kemiske kampstoffer, der virker kvælende, ætsende eller lammende.

Du kan læse videre på internetsidernes: www.wikipedia.dk (dansk sprog) og søg på Olie og bagefter på Naturgas. Her får du et par gode artikler og du kan klikke videre på emnerne.

Om danske forhold, se også Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk klik videre på Olie & Gas eller klik på Læs mere efter: Tema: Danmarks olie og gasproduktion. Her kan du så igen klikke videre på emnerne i højre spalte.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive