Tidligere svar

Billedforbud - moseloven

Spørgsmål

I 2. Mosebog, kapitel 20, gengives 2. bud af De Ti Bud i 1992-oversættelsen således:"Du må ikke lave dig noget gudebillede .." Forbuddet gentages andre steder i Gl. Testamente. Spørgsmål: Hvornår og hvorfor forsvandt dette forbud fra den kristelige
forståelse af De Ti Bud ?

Svar

Interessant og aktuelt spørgsmål.
I forhold til de kilder jeg har angivet nedenfor, må svaret være at forbuddet stadig gælder omend det kan fortolkes på flere måder.

Billedforbud i kristendom
De Ti Bud i Det Gamle Testamente forbyder enhver fremstilling og tilbedelse af billeder, fordi det ses som et skridt på vejen til afgudsdyrkelse. De kristne var med henvisning til dette bud fra begyndelsen skeptiske over for kunstnerisk udsmykning, men omkring år 200 begynder de at udsmykke katekomber og sarkofager, og med tiden udvikles en meget omfattende billedudsmykning af de kristne kirker, og i både Den Romersk-katolske Kirke og Den Ortodokse Kirke får religiøse billeder (helgenbilleder og ikoner) stor betydning. Ved et kirkemøde i 787 blev det bestemt at billeder af Kristus, Maria og helgenerne måtte æres, men ikke dyrkes. Billedforbudet udgår i de middelalderlige katekismer fra afsnittet med De Ti Bud, og for at bevare 10-tallet deles det sidste bud (forbudet mod at begære næstens hus, hans hustru og ejendele) i to. Luther ændrede ikke ved denne opstilling i Den Lille Katekismus. Derimod genindførte de reformerte menigheder billedforbudet, hvilket også kom til at præge indretningen af kirker af calvinsk observans."
Artikel fra EMU (Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen)http://www.emu.dk/gym/fag/re/inspiration/uvforloeb/billedforbud.html

De tre religioners syn på billeder af Gud
Jøder må således ikke afbilde Gud, men nok Hans lovbog, Torahen. Islam må ikke afbilde Gud, men nok Hans skrift, Koranen. Heller ikke kristne må eller kan i princippet afbilde Gud, men gør det med symboler, eksempelvis en ligebenet trekant, der symboliserer Treenigheden. Til gengæld må kristne naturligvis gerne afbilde Kristus, som er deres åbenbaring. Disse forskelle skaber forskellige æstetiske forståelser.
Artikel fra Roskilde Stifts Hjemmeside http://www.roskilde.folkekirken.dk/Publikationer/Nyhedsbrev/Marts%202006/Billedstorm.aspx

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive