Tidligere svar

Hvad betyder homiletisk

Spørgsmål

Jeg er stødt på ordet :homiletisk, på Præstehøjskolens hjemmeside. Kan det passe, at det har noget at gøre med at lære om at prædike?

Svar

I Encyklopædien kan man læse:

homile'tik, (af gr. homiletike (techne) 'samtalekunst'), teorien om prædikenen og den kristne forkyndelse. Den historiske homiletik beskæftiger sig med prædikenens forskellige udformninger i fortiden, den teologiske eller materielle homiletik med dens væsen som forkyndelse og udlægning af bibelske tekster. Endelig spørger den formelle eller empiriske homiletik efter prædikenens form, dens sprog, dens stilarter og kommunikationsformer. Denne sidste form for homiletik benytter sig også af retorikken, en tendens, der gør sig gældende både i oldkirken (Johannes Chrysostomos), i Reformationstiden (Melanchthon), i rationalismen (Chr. Bastholm: Den geistlige Talekonst, 1775) og i nutiden.

Over for denne mere modtagerorienterede homiletik står den teologiske homiletiske tradition, fx hos Luther og Karl Barth, der ser prædikenen primært ud fra dens intention og krav på at være Guds ord. Denne klassiske modsætning mellem teologisk og retorisk homiletik søger man i dag at overvinde ved større opmærksomhed om prædikenens rituelle (gudstjenstlige) og narrative (fortællende) dimension.

Som led i den folkekirkelige præsteuddannelse aflagde teologiske kandidater tidligere en homiletisk prøve, men siden 1920 kræves kun deltagelse i Pastoralseminariets homiletiske undervisning med praktiske prædikenøvelser.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Det er søndag og vi besvarer spørgsmål fra kl 14 til kl 22 - så lige nu holder vi fri.

Du er naturligvis velkommen til at sende os et spørgsmål. Så svarer vi, når vi er tilbage