• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten
Tidligere svar

AVIS-OMTALER den 27/10-1908 af PETER NANSEN's Jubilæumsfest på d'Angleterre ?!

Spørgsmål

Kære Biblioteksvagt !

Jeg er af årgang 1936 og ikke nogen bruger af moderne teknologi

på Nettet, men anmoder hermed pr. mail om hjælp til fremskaffelsen

af avismateriale fra tirsdag den 27/10-1908 med omtale af gæsterne

ved Peter Nansen's 25 års forfatterjubilæumsfest på Hotel d'Angleterre

i København mandag aften den 26/10-1908.

Jeg er bosiddende i Thy, og er for nogen tid siden kommet i besiddelse

af en af de ca. 200 servietter, der mødte gæsterne, da de satte sig til

bords. Servietterne var fotografisk udstyret med et billede af Nansen

og - fordelt på de to sider - 46 forskellige personers notater og signa-

turer som hyldest til Forfatteren Nansen. Han var iøvrigt litterær direk-

tør på Gyldendals Forlag, efter forudgående at have været blandt grund-

læggerne af Dagbladet POLITIKEN og sidenhen mangeårig journalist dér.

Nansen var født i 1861 og døde i 1918.

Min Serviet er modtaget fra et medlem af slægterne Angelo og Bagge, og

jeg søger nu avis-udsagn som dokumentation for, at min serviet - der som

unikum skal ende på et museum - er hjemtaget efter festen af Kongelig Hof-

bogtrykker Frederik August Vilhelm Bagge (1861 - 1921), som jeg gætter

på har deltaget i festen på grund af nær kontakt med Nansen. Samme

Bagge's broder August Henrik Louis Bagge (1864 - 1941) var Nansen's

meddirektør i Gyldendal, hvis ejer, Jacob Hegel (1851 - 1918), var gift

med disse brødres søster Julie Louise Frederikke Bagge (1857 - 1924).

Imidlertid véd jeg ikke, om Hofbogtrykkeren deltog i festen, men søger

min tése bekræftet gennem Avisernes referater fra festen. Avisen KØBEN-

HAVN omtaler på side 3 den 27/10-1908 Jubilæet og Festen, men omtaler

kun August Bagge som festdeltager - desværre ikke Frederik Bagge.

Slægten selv har ikke kunnet oplyse noget præcist om serviettens proveniens

mere end to generationer tilbage, men det rækker ikke til Hofbogtrykkeren,

der går yderligere en generation tilbage i tiden. - Men det snerper !

Min tanke er, at de større aviser som NATIONALTIDENDE, BERLINGSKE

TIDENDE og særligt Nansen's gamle arbejdsplads POLITIKEN har omtalt

denne københavner-begivenhed ret så detailleret, og at mit spørgsmål

måske kan finde sit svar i en af disse aviser.

Ifølge Karin Bang's Biografi om Nansen, skrev POLITIKEN indgående om

jubilæumsfestlighederne, men bogen indeholder intet detailleret om gæst-

erne, bortset fra ganske få og centrale personer. Forfatteren har ejheller

kunnet hjælpe mig med en sådan fyldig gæsteliste.

Kan og Vil Biblioteksvagten venligst - og gerne mod betaling - hjælpe mig

med mailfremsendelse af disse avisers eventuelle omtale af Nansen-festen

og herunder osse om deltagerne heri, til brug for mit videre arbejde ?

Jeg går ud fra, at der ikke knytter sig ophavsrettigheder til et sådant ma-

teriale, al den stund det nu er mere end 112 år gammelt, men er min op-

fattelse ikke korrekt, vil jeg gerne betale mig ud af et sådant problem.

Idet jeg undskylder den ulejlighed, jeg forvolder, tillader jeg mig

dristigt på

forhånd at takke hjerteligt for hjælpen med et positivt svar.

I ærbødighed, de vårligste hilsener fra

Svar

Her på Biblioteksvagten kan vi desværre ikke fremskaffe selve artiklerne du søger, men blot henvise til steder, der råder over aviserne og kan være dig behjælpelig.

Vi henviser derfor til det Kgl. Bibliotek, der ligger inde med næsten alle danske aviser, hvoraf langt de fleste på nuværende tidspunkt er blevet digitaliseret og samlet i databasen Mediestream. For at læse artiklerne i databasen kræves der dog fremmøde på det Kgl Biblioteks afdelinger i enten København eller Aarhus. Læs mere her: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/adgang

Her kan du i øvrigt læse om, hvordan der bedst søges i aviserne: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/soegetips

Du kan også prøve at ringe til det Kgl. Bibliotek og bede om at blive stillet om til dén afdeling, der har ansvaret for digitaliseringen af aviserne. Jeg ved nemlig, at det tidligere har været muligt at bestille affotograferinger / prints af udvalgte artikler. Det vil dog nok kræve, at du i så fald ved meget specifikt, hvilke aviser der er tale om og på hvilken side. Og som jeg forstår dit spørgsmål vil du i første omgang gerne undersøge, hvad og hvor meget de har skrevet om festdeltagerne. Men du kan jo prøve at ringe til det Kgl. Bibliotek alligevel og se, om de på nogen måde kan hjælpe dig. Deres tlf nummer er 33 47 47 47

Jeg håber at dette kan hjælpe dig videre i din søgen. God weekend.

14-05-2021

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive