Tidligere svar

Oplysninger om Vejle-firmaer

Spørgsmål

Spørgsmålet herunder skal bruges i forbindelse med indsamling af de første oplysninger til brug for en artikel til Vejlebogen. Emnet for artiklen vil være kulimport over Vejle Havn - periodemæssigt er det ikke fuldstændigt afklaret. Baggrunden for artiklen er, som historiker, at afdække området, så hvilken kategori arbejdet hører under er ikke helt tydeligt. Men det kan vel kaldes (lokal)forskning - dog udenfor arkivet i Vejle, men som ganske almindelig fritidsbeskæftigelse - udført efter de professionelle arbejdsmetoder.

Tre store importører vil være relevante i den forbindelse.
Den ene findes der umiddelbart oplysninger om, da det drejer sig om Vejle Gasværk, og dette var en offentlig institution.

De to andre har det, indtil videre, ikke været muligt at finde oplysninger om.
Det drejer sig om Thisted og Warrer samt Becker-Christensen.
Førstnævnte blev oprettet i 1885, mens den anden blev oprettet i 1904.
Thisted og Warrer har gennem årene skiftet ejere. I den forbindelse er det ikke helt klart hvad der sker i begyndelsen af 1970'erne, men fra 1978 overtages firmaet af Lerche-Henriksen og Møller, og drives i dag under det navn.
Becker-Christensen er i dag likvideret, hvornår dette præcist sker har det ikke været muligt at finde frem til.

Det korte spørgsmål kan derfor sammenfattes til:
Findes der nogen form for jubilæumsskrifter eller lignende der beskriver de to firmaer? Eventuel omtale i beskrivelse af andre områder som Vejle Havn eller firmaer i Vejle.

Venlig hilsen

Morten Bergsøe

Svar

Hvis du skal bruge nogle kilder til dit emne, så er det oplagt at interessere sig for, hvad de har i Statens Arkiver, f.eks. på Erhvervsarkivet i Århus. Store dele af deres arkivalier er registreret online. De har en database kaldet "Daisy". Her er et link til hovedsiden:
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside

Til en start har jeg prøvet at søge på de selskaber, du har nævnt, dog uden resultat. Måske er det også en bedre strategi at søge mere bredt, f.eks. ved at søge på Vejle Havn i feltet "Arkivskaber eller Arkivserie" . På den måde fandt jeg en arkivpakke på Landsarkivet for Nørrejylland (Viborg) med "sager vedrørende Vejle Havn i perioden 1910-1973". Klik på "sager" og du får mere at vide. Herunder er et link:
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=&b=&c=vejle&d=1&e=2014&f=&g=&h=&ngid=14...

Et besøg på Erhvervsarkivet i Århus kan måske også være nyttigt:
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/erhvervsarkivet

Erhvervsarkivet udgiver Erhvervshistorisk Årbog, fra 2002 kun på Nettet. Det kunne måske være brugbart at lede efter artikler her. I givet fald skal du så have fat i et register. Søg i bibliotek.dk på disse tre ord: erhvervshistorisk årbog register, så kommer der 7 poster. Hvis du åbner den første, kan du se, at der er et register i hver årgang, men i årgangen fra 1980 er der et udvidet register, som dog kun dækker perioden 1970-1980. De fleste arikler fra Erhvervshistorisk årbog er registreret i artikelbasen og kan derfor også søges på bibliotek.dk, men nogle gange er det faktisk nemmere at løbe igennem et register.

På Det Kongelige Bibliotek har de en småtryks samling. Ikke alt er registreret online, men i den samling kan du muligvis også finde noget:
http://www.kb.dk/da/nb/samling/smtr/meresmtr.html

Jeg har også søgt i Det Kongelige Biblioteks database efter jubilæumsskrifter fra Vejle. Desværre uden brugbart resultat.

I bibliotek.dk har jeg også søgt på selskaberne samt Vejle. Det blev ikke til ret meget, men denne søgning gav pote: becker-christensen vejle. Se den 5. post: Vejle Kulimport og Trælasthandel, som du åbner ved at klikke på den runde turkise knap "Mere information". Så kan du se, at emnerne i bogen bla. er Becker-Christensen og kulimport.

Du kommer til at prøve dig frem i bibliotek.dk med mange forskellige søgninger. Et godt råd er at søge lidt bredt i søgeboksen og så eventuelt afgrænse din søgning i fanerne til venstre. Et eksempel: Søg på ordene: vejle by historie. Der kommer 82 poster, men hvis du vinger af i fanerne til venstre ud for "historie og topografi" i kategorien "emne", så reduceres antallet til 15. Post nummer 10 kan måske være relevant: "Vejle By og dens Borgere 1870-1926". Måske er der her noget biografisk materiale om en person med tilknytning til havnen eller en af kulvirksomhederne. Hvis du finder navnet på en person, kan du eventuel lede videre på: VejleWiki. Her er linket til siden om erhvervsfolk:
http://vejlewiki.dk/index.php?title=Kategori:Erhvervsfolk

Når du skal publicere i Vejlebogen, har du sikkert også tjekket de tidligere årgange. Hvis ikke, så kan du f.eks. i bibliotek.dk søge på disse to ord: vejle rederier. Der kommer 3 poster på i alt 2 artikler fra Vejlebogen. I artiklen fra 2002 (åbn den 2. post og klik på emner) er der både noget om Thisted og Warrer samt Becker-Christensen.

Til sidst vil jeg pege på hovedværket om Vejle bys historie. "Vejles historie". Bind 2. Moderne tider 1786-1970 er skrevet af Lone Hvass m. fl. Bind 2 skulle dække din periode. Det er et værk, som har kilder og litteraturhenvisninger. Måske er det også en vej frem:
https://bibliotek.dk/da/search/work/vejle%20bys%20historie?sort=date_descending&qe%5Byear.op%5D%5B0%...

Håber virkelig at mit svar har givet dig input til at komme videre med at lede efter litteratur. Det handler om at tænke lidt skævt og prøve sig frem med forskellige muligheder. Held og lykke med projektet.

21-05-2014

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive